2020-03-31 07:15Pressmeddelande

Sex av tio svenskar vill minska sin klimatpåverkan i år

null

Sex av tio svenskar, 58 procent, vill ändra på någonting i sin vardag under 2020 för att minska sin påverkan på klimatet. Det visar en ny Sifoundersökning med över 3 000 svarande gjord på uppdrag av miljöföretaget Ragn-Sells.

– Nästan hälften av utsläppen i världen kommer från vår konsumtion av vanliga vardagsvaror. Den goda nyheten är att vi kan minska den klimatpåverkan rejält genom att använda råvarorna många gånger, det som kallas cirkulär ekonomi, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Sex av tio svenskar, 58 procent, uppger att de vill ändra på någonting i sin vardag under 2020 för att minska sin påverkan på klimatet. Kvinnor är mer öppna för att göra ändringar i vardagen av klimatskäl än män: 68 procent av kvinnorna vill göra sådana förändringar i år, jämfört med 48 procent bland männen.

Enligt en rapport från ansedda Ellen MacArthur Foundation kan vi få bort större delen av utsläppen från vår konsumtion genom att gå över till en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär bland annat att material används om och om igen, i stället för att vi hela tiden skaffar fram nya. I dag är det ofta mer lönsamt att använda nya råvaror, trots att det orsakar stora utsläpp.
– Det är fantastiskt att så många svenskar vill förändra sin egen livsstil för att rädda klimatet, men om vi ska lyckas behöver hela samhället förändras. Då krävs ett enormt samarbete, så att företag, politiker och enskilda svenskar verkligen drar åt samma håll, säger Pär Larshans.

Den grupp som helst vill ändra sina vanor för klimatets skull under 2020 är de yngsta: I gruppen 18–29 år vill 65 procent göra det. Sedan faller viljan stadigt med stigande ålder, men även bland svenskar över 65 år är siffran så hög som 50 procent.

Frågan ställdes i månadsskiftet januari–februari, innan coronaviruset började påverka svenskarnas vardagsliv.

Sverige är inne i en av de största omställningarna i modern tid, från en traditionell ekonomi till en cirkulär. För att det ska vara möjligt måste företag, politiker och forskning tillsammans bygga ett samhälle där det lönar sig att använda resurser många gånger. Under Almedalsveckan i juli arrangerar miljöföretaget Ragn-Sells heldagen Cirkulär ekonomi i praktiken, som lyfter fram de stora hinder som finns i dag och visar på konkreta lösningar.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Bilaga: Cirkulär ekonomi – så funkar det

Fakta: Cirkulär ekonomi
I en cirkulär ekonomi finns inget avfall, bara resurser. Produkter designas så att de går att plockas isär i sina beståndsdelar, och så att olika material kan återvinnas för att användas igen i ett kretslopp. Det innebär att resurser som en gång har tagits upp ur jorden blir kvar i kretsloppet, och att de behåller sitt värde under lång tids användning. Läs mer på vår webbsida.

Fakta: Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Ragn-Sells i form av 3 255 online-intervjuer under januari och februari 2019. Frågan som ställdes i undersökningen var: ”Vill du ändra på något i din vardag för att minska din påverkan på klimatet under 2020?”

Svaren fördelade sig som följer:
Ja, absolut: 18 procent (kvinnor 25 procent, män 11 procent)
Ja, helst: 40 procent (kvinnor 43 procent, män 37 procent)
Nej, helst inte: 22 procent (kvinnor 16 procent, män 27 procent)
Nej, absolut inte: 10 procent (kvinnor 5 procent, män 15 procent)
Tveksam, vet ej: 10 procent (kvinnor 11 procent, män 9 procent)


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors