2012-02-01 09:21Pressmeddelande

Scania vässar miljöarbetet med Ragn-Sells

Proaktivt miljöarbete och ökad lönsamhet var avgörande för Scania då de valde miljöföretaget Ragn-Sells som rikstäckande leverantör av återvinningstjänster.

Scania ser stora fördelar både avseende miljö och ekonomi, då de väljer att minska antalet leverantörer för sina återvinningstjänster. Avtalet innebär bland annat effektivisering, samordningsvinster, kortare beslutsvägar och ökad servicegrad.

Zdravko (Charlie) Zecevic, inköpare på Scania, ansvarade för upphandlingen. 
-Det är ett mycket stort och komplext åtagande vilket har inneburit en omfattande  upphandlingsprocess. Målet med förhandlingen har hela tiden varit att gynna bägge parter, för att främja en långsiktig affärsrelation.

DynaMate, dotterbolag till Scania, samordnar avfallshanteringen på produktionsanläggningarna.
-Vi går nu vidare i samarbetet med Ragn-Sells till att omfatta i stort sett alla våra restproduktområden. Vi ser fram emot att fortsätta det aktiva förbättringsarbetet avseende våra avfallsflöden. Vi ser både miljö- och ekonomifördelar med detta utvidgade samarbete, säger Annelie Karlsson, Arbetsmiljökoordinator, DynaMate AB  
 
Ragn-Sells blir helhetsleverantör för majoriteten av Scanias avfallshantering. Den unika kompetens som Ragn-Sells har inom behandlingsprocesser är en viktig parameter för att uppfylla Scanias behov. Uppdraget innebär hämtning, återvinning och behandling av anläggningarnas avfall, samt kringtjänster såsom utbildning och viss konsultation.

Avtalet omfattar Scanias samtliga produktionsanläggningar, i Södertälje, Oskarshamn och Luleå, samt verkstäder som ingår i Scania-bilar Sverige, idag ett 15-tal enheter i Stockholm, Malmö och Göteborgsområdet. Scanias fristående verkstäder (ca 70 st i hela landet) ges även möjlighet att ansluta till detta avtal.

Kristina Kylin är ansvarig för Ragn-Sells anbud och implementering av avtalet.
-Vi är oerhört glada och stolta över det fortsatta förtroendet från Scania. Som helhetsleverantör kan vi ytterligare öka servicegraden och leveranskvaliteten på produktionsanläggningarna. Nu startar vi ett antal olika utvecklingsprojekt tillsammans för ökad lönsamheten och miljömedvetenhet.

Kristina Kylin, Ambudssamordnare
Telefon: 08-58362639
Mobil 070-9272802
E-post kristin...@ragnsells.seOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors