2021-01-22 15:54Pressmeddelande

”Satsning på offentlig upphandling avgörande för omställningen”

null

Under fredagen presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) regeringens första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Miljöföretaget Ragn-Sells välkomnar handlingsplanen, framför allt satsningen på offentlig upphandling och förslagen om kvotplikt för att öka mängden återvunna råvaror, men pekar också på att fler initiativ till ny lagstiftning behövs.

– Det är enormt positivt att regeringen nu vill använda offentlig upphandling för att skynda på omställningen till ett cirkulärt samhälle. Ju större del av samhällets pengar som används till varor tillverkade av återvunna material, desto snabbare får vi igång fungerande marknader så som regeringen efterlyser, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att verka för mer cirkulära inköp i stat, kommuner och regioner. I handlingsplanen lyfter regeringen också vikten av att återvinna fosfor och andra kritiska näringsämnen i former som kan användas som gödning i jordbruket. Däremot finns ännu inga förslag om tvingande lagkrav på att reningsverk ska återföra en viss andel av fosforn i avloppsslam eller liknande.

– Regeringen konstaterar att giftfria kretslopp av återvunna näringsämnen minskar jordbrukets sårbarhet i enlighet med regeringens livsmedelsstrategi, vilket är viktigt. Nu gäller det att regeringen lägger fram lagförslag med tuffa krav på att återvinna värdefulla näringsämnen ur bland annat avloppsslam, säger Pär Larshans.

I handlingsplanen får Naturvårdsverket uppdraget att lämna förslag på produktgrupper där kvotplikter på återvunnet material bör införas, alltså krav på en viss andel återvunnen råvara i produkter. Näringsminister Ibrahim Baylan sade under presskonferensen att näringslivets expertis är viktig för att fastställa vad som är praktiskt möjligt att föreslå.

– Det är en mycket viktig signal från regeringen att den vill se över möjligheterna att införa kvotplikt på återvunnet material. Tekniken för att återvinna värdefulla råvaror som fosfor, kväve och kalium finns i dag – nu behövs lagstiftning för att få i gång verkliga cirkulära marknader som kan ersätta jungfrulig råvara, säger Pär Larshans.

Handlingsplanen är den första av flera som tas fram inom ramen för regeringens strategi för cirkulär ekonomi.

För mer information, kontakta gärna:

Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com 

Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com 

Hela handlingsplanen finns att läsa här. Pressträffen med Isabella Lövin och Ibrahim Baylan kan ses i efterhand här.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors