2016-06-08 15:30Pressmeddelande

​Samarbetet mellan Ragn-Sells och Cassandra Oil intensifieras

null

Ragn-Sells AB och Cassandra Oil AB intensifierar samarbetet meddelar bolagen idag.

För snart ett år sedan meddelade Ragn-Sells och Cassandra Oil att de har för avsikt att samarbeta i ett gemensamt bolag och utnyttja Cassandras teknologi för att vid Ragn-Sells verksamheter i Nordicum* bidra till att skapa en cirkulär ekonomi.

Under vintern har planering och vidare utvecklingsarbete bedrivits, så att ett fördjupat samarbete nu kan komma igång.

”Testresultaten från Cassandra Oils anläggning är lovande”, säger Jonas Roupé, Marknadschef på Ragn-Sells. ”Vår förväntan var en syntetisk råolja som slutprodukt, men tester under realistiska driftsförutsättningar ger vi handen att oljan från Cassandras processanläggning är av väsentligt högre kvalitet. Detta är goda nyheter”,säger Jonas Roupé.

Cassandras teknologi, en patentskyddad process för snabb depolymerisering omvandlar kolvätehaltiga avfall till olja. Den producerade oljan går vidare för behandling i raffinaderi och kan därmed minska behovet av jungfruligt utvunnen olja.

Ragn-Sells utreder i samarbetet kolvätehaltiga avfallstyper, där Cassandra Oils teknologi skulle kunna ge ökad miljönytta jämfört med dagens lösningar och stödja samhället i skiftet mot en cirkulär ekonomi.

För ytterligare information, kontakta
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB
Tel: +46 76 16 32 100

Jonas Roupé, Marknadschef, Ragn-Sells AB
Tel: +46 70 770 6828

Detta är Cassandra Oil AB

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

Antalet aktieägare uppgår till cirka 8 000.

Detta är Ragn-Sells-koncernen

Ragn-Sells är en privatägd koncern med verksamhet i sex länder. Sedan 1966 arbetar vi med avfallshantering, miljö- och återvinning. Verksamhetens historia startade dock redan på 1800-talet. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll.

Bland våra närmare 2500 medarbetare finns specialister inom många områden – från behandlingsexperter som konstruerar och driver kretsloppsanläggningar till experter inom farligt avfall, sanering och källsortering. Som komplement till den praktiska verksamheten erbjuder vi även konsulttjänster med specialister inom bland annat kemikalier, miljö, energi och avfallshantering. Koncernen omsätter över 5.3 miljarder SEK per år och våra medarbetare har fler än 1600 fordon till sin hjälp.

*Nordicum definieras som Sverige, Norge, Danmark, Polen, Estland och Lettland.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors