2019-07-18 10:03Pressmeddelande

Samarbete minskar antalet tunga transporter i centrala Malmö

null

Tusentals tunga transporter med paket och avfall i centrala Malmö ersätts av ett långsamtgående eldrivet fordon. Samarbetet #älskadestad som startades i Stockholm för över 2 år sedan mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms stad, är nu igång i det fastighetstäta området runt köpcentrumet Triangeln.

Samarbetet ser ut ungefär som i Stockholm. Samlastning av paket och avfall är det centrala, men där ett högre syfte om att gynna miljön och trivseln i staden är själva kärnan i konceptet Älskade stad. På morgonen kommer Brings lastbil med paket till samlastningscentralen som ligger i anslutning till parkeringsgaraget under Triangeln. Paketen lastas om och in i Älskade stads fordon och levereras ut till valda postnummer i närområdet. I samband med leverans hämtas allt verksamhetsavfall (det torra avfallet) från Vasakronans fastigheter i samma område. Allt avfall hämtas med elfordonet och ersätter det som flera stora lastbilar förut hämtade och körde direkt ut ur staden. Nu sorteras och komprimeras avfallet på samlastningscentralen och körs vidare ut från staden på mindre trafiktäta tider.

- Vi har provat att samlasta avfall i mindre elfordon i väntan på det riktiga fordonet och det är roligt att äntligen komma igång fullt ut, säger Erik Wastesson, chef för City Services på Ragn-Sells.

Erik som har varit med från början i Älskade stad har själv specialdesignat fordonet för att klara utmaningarna i det trafiktäta området.

- Bilen sänks ned till trottoarnivå och kan lastas från sidan. Istället för via en bakgavel som skulle behöva ytterligare 3 meter utrymme baktill från trottoaren. Det sparar både tid, gatuutrymme, och innebär mindre belastning för chaufförerna, säger Erik.

Tobias Åbonde är nordiskt ansvarig för konsumentleveranser på Bring, säger:
- Detta samarbete ger inte bara en besparing i koldioxidutsläpp utan även i trängsel och buller då vi kan ta bort fordon från stadens gator genom att köra ut paket och ta tillbaka avfall med samma bil. Utrullningen av Älskade stad i Malmö är ett bra exempel på hur man kan arbeta brett och branschöverskridande med olika klimatsmarta lösningar för att tillsammans ställa om till ett grönare beteende.

- Vasakronan har ett ambitiöst klimatarbete och 2030 ska Malmö vara Sveriges klimatsmartaste stad. Älskade Stad är en pusselbit i arbetet med att effektivisera transporterna i staden och ett steg på vägen mot ett klimatneutralt Malmö, säger Anna Stenkil, regionschef Malmö på Vasakronan.

Älskade stad är ett branschöverskridande samarbete som startades 2017 av Bring, Ragn-Sells, Stockholms stad och Vasakronan för att öka takten till fler hållbara miljöinitiativ som gynnar en levande stadsmiljö och minskar fordonsrörelserna. Konceptet expanderade till Oslo tidigare i år under namnet Elskede By. www.alskadestad.se, www.elskedeby.no


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors