2017-05-04 09:00Pressmeddelande

Samarbete för utveckling av citylogistiken i Arenastaden

null

Ragn-Sells har tillsammans med Catena, Fabege och Servistik bildat bolaget Urban Services i Solna AB (Urban Services) för att utveckla citylogistiken i Arenastaden. Målet är att bli Sveriges bästa fullserviceerbjudande för hantering av varor och tjänster för de som verkar, bor och vistas i den moderna staden. Företaget kommer erbjuda logistik- och servicetjänster åt främst fastighetsägare, hyresgäster, boende samt bygg- och anläggningsentreprenörer i Arenastaden i Solna.

Det gemensamma bolaget ägs till lika delar av de fyra parterna; Ragn-Sells, Catena, Fabege och Servistik. Företaget kommer utveckla citylogistiken inom Arenastaden med satsning på ett hållbart logistiknät där leveranser, returhantering och återvinning hanteras i ett gemensamt flöde. Detta skapar möjligheter att konvertera från dagens ofta trafikintensiva områden till stadsdelar med aktivare ytor, torg och samlingsplatser.

I Arenastaden finns det snart 100 000 m² butiker, 4 000 boende och 30 000 arbetsplatser och över en miljon besökare per månad. Alla dessa kräver transporter av produkter, paket, e-handel m m. Ett fullt utbyggt Arenastaden kommer utan åtgärder generera över 1 000 transporter per vecka. Målet är att minska dagens transporter i Arenastaden till 2021 med 70 procent vilket kommer bidra till en renare, tryggare, tystare och mer hållbar stadsdel.

De fyra parternas olika kompetenser tas till vara i samarbetet.

  • Catena, som det ledande bolaget inom logistikfastigheter äger, utvecklar och förvaltar välbelägna logistikanläggningar som försörjer storstadsregionerna i Skandinavien. 
  • Fabege är den största fastighetsägaren i Arenastaden i Solna och utvecklar bland annat fastigheter och stadsdelar främst inom Stockholms län.
  • Servistik erbjuder innovativa och flexibla logistiklösningar med fokus på effektivitet och långsiktighet till bygg- och industribranschen.
  • Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande återvinningsföretag med starkt fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi i material- och avfallsfrågor.

Tillsammans kommer vi att utveckla tjänster och lösningar som bidrar till en mer hållbar stadsutveckling och ökar trivseln och bekvämligheten för alla i Arenastaden.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors