2018-09-27 07:05Pressmeddelande

ROCKWOOL i samarbete med Ragn-Sells för ökad återvinning inom byggindustrin

null

Idag kommer 35 procent av det globala restavfallet från byggindustrin. Det är ohållbart och det behövs en förändring. Därför samarbetar isoleringsföretaget ROCKWOOL och miljöföretaget Ragn-Sells för en mer hållbar byggindustri.

- Vi kommer systematiskt börja ta tillbaka överbliven stenull från byggprojekt och återvinna det till nya produkter av lika hög kvalitet, berättar Jonas Zacharoff, Business Director ROCKWOOL, Sverige.

Världens största stenullsproducent tar nu krafttag mot den stora mängden avfall som går till deponi inom byggbranschen. Det är det svenska bolaget inom ROCKWOOL koncernen, som i samarbete med Ragn-Sells kommer börja ta tillbaka stenullsisolering från stora svenska byggprojekt. Detta oavsett om det är spill från ny isolering eller äldre stenull från rivningsprojekt.

- Vår stenullsisolering har egenskaper som innebär att de behåller samma höga kvalitet och prestanda oavsett hur många gånger de återvinns, berättar Zacharoff.

Zacharoff menar att det finns en stark efterfrågan på cirkulära lösningar idag och att byggbranschen får allt strängare krav på avfallshantering:

- Vi möter marknaden genom att vara de första som erbjuder lösningen i Sverige. På det här sättet kan vi hjälpa de stora entreprenörerna som köper ROCKWOOL att ta tillbaka isolering och bli mer hållbara.

ROCKWOOL och Ragn-Sells har tagit fram en process som innebär att Ragn-Sells samlar in, sorterar och fraktar avfallet. När ROCKWOOL får tillbaka restmaterialet till sina fabriker smälts materialet och tillverkningsprocessen kan börja om.

- Vi jobbar hela tiden med att hitta nya lösningar för ökad återvinning. Därför var det aldrig några tvivel när ROCKWOOL frågade om vi var intresserade av ett samarbete, säger Jon Lille-Schulstad, Chef för råvaror inom Ragn-Sells.

Satsningen har redan startat med två pilotprojekt för att sedan utvidgas. Insamlingen av stenullen på byggplatserna är i full igång.

- För oss handlar det om att ta ansvar för en hållbar byggindustri. Förhoppningsvis bidrar den här satsningen till att vi kan se betydligt lägre siffror än 35 procent inom en tioårsperiod, avslutar Zacharoff.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors