2022-11-25 07:00Pressmeddelande

Ragn-Sells vinner Årets Specialpris på Återvinningsgalan 2022

F.v. Mikael Hedström , Anna Lundbom, Mattias Lindblad och Julia Jackson. Foto: Mikael GustavsenF.v. Mikael Hedström , Anna Lundbom, Mattias Lindblad och Julia Jackson. Foto: Mikael Gustavsen

Miljöföretaget Ragn-Sells prisas vid Återvinningsgalan 2022 för sin första anläggning som i stor skala återvinner värdefulla råvaror ur flygaska. Tekniken som kallas Ash2Salt kan utvinna omkring 200 kilo salt ur varje ton flygaska från avfallsförbränning.

- Vi är väldigt stolta och glada över att få Årets Specialpris! Den första leveransen med aska har redan anlänt till vår anläggning och det här priset ger oss extra energi att göra det allra sista inför stundande driftstart, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox som var en av dem som tog emot priset. 

Vandringspriset Årets Specialpris tilldelas ett företag, en person eller en organisation som på ett framstående sätt verkar för att lyfta fram svenskt avfalls- och återvinningskunnande till världsledande nivåer. Ragn-Sells får i år priset för sin första anläggning som i stor skala kan återvinna salter ur flygaska. När fabriken är i drift kommer den att kunna behandla upp till 150 000 ton flygaska varje år. Det motsvarar ungefär hälften av all flygaska som produceras i Sverige.

– Intresset för anläggningen från kunder, beslutsfattare och andra intressenter har varit väldigt stort. Ash2Salt-tekniken ligger helt rätt i tiden när allt fler inser att vi måste ställa om till en cirkulär ekonomi, säger Mikael Hedström.

Återvinningsgalan arrangeras av tidningen Recycling med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna som samarbetspartners. Galan gick av stapeln den 24 november, på Berns i Stockholm.

För mer information, kontakta gärna:
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox, 070-927 27 56, mikael.hedström@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com

FAKTA: Ash2Salt-anläggningen Högbytorp, Upplands-Bro
Ragn-Sells första Ash2salt-anläggning byggs just nu i Upplands-Bro nordväst om Stockholm. Anläggningen tas i drift i slutet av 2022 och kommer ha kapacitet att behandla 150 000 ton flygaska varje år, vilket motsvarar ungefär hälften av all flygaska som produceras i Sverige.

Den nya anläggningen i korthet:

  • Produktion av salter med mer än 90 procent lägre klimatavtryck jämfört med traditionell produktion.
  • En investering i storleksordningen 600–700 miljoner kronor.
  • Omkring 15–20 nya arbetstillfällen i Upplands-Bro kommun.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors