2023-10-06 05:10Pressmeddelande

Ragn-Sells vill ändra synen på avfall med kampanjen ”What a waste!”

Miljöföretaget Ragn-Sells kampanj ”What a waste!” vill ändra synen på avfall och driva på omställningen till ett cirkulärt samhälle. Miljöföretaget Ragn-Sells kampanj ”What a waste!” vill ändra synen på avfall och driva på omställningen till ett cirkulärt samhälle.

När de råvaror som redan finns i vårt avfall inte används på nytt går värdefulla resurser till spillo. I dag lanserar miljöföretaget Ragn-Sells kampanjen ”What a waste!”, som vill ändra synen på avfall och driva på omställningen till ett cirkulärt samhälle. 

Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Men det kräver en helt ny syn på avfall. Med kampanjen ”What a waste!” vill vi inspirera fler att tänka cirkulärt, säger Cecilia Zarbell, kommunikations- och varumärkeschef på Ragn-Sells. 

När något som har producerats i samhället har spelat ut sin roll blir det avfall, som innehåller värdefulla råvaror som kan användas igen. Men enligt FN beror hälften av världens klimatutsläpp och 90 procent av hotet mot biologisk mångfald att vi hela tiden skaffar fram nya råvaror till det vi behöver i stället  

What a waste! Vårt avfall är en skattkista fylld av viktiga råvaror som kan återanvändas. Men för att kunna ta vara på dem behöver vi börja se avfall som den hållbara råvarukälla det faktiskt är. Med dagens lagstiftning är det billigare att bryta nya råvaror än att använda de vi redan har, och det måste vi ändra på, säger Cecilia Zarbell. 

KampanjenWhat a waste!” lanseras den 6 oktober 2023 och är framtagen och utformad i samarbete med Mattias Johansson, Art director Brigad och copywriter Daniela von Polgar. Syftet med den koncerngemensamma kampanjen är att sätta fokus Ragn-Sells syn avfall och arbete för ett mer cirkulärt samhälle. Kampanjen kommer främst att synas i Sverige, Norge, Danmark och Estland.  

Läs mer om kampanjen här What a waste! (ragnsells.se) 

För mer information, kontakta gärna:  
Cecilia Zarbell, kommunikations- och varumärkeschef, Ragn-Sells, 070-927 24 00, cecilia.zarbell@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, 010-723 24 16, press@ragnsells.com  


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors