2018-06-26 10:34Pressmeddelande

Ragn-Sells vd inbjuden att tala vid FN:s SDG Business Forum 2018

null

Miljöföretaget Ragn-Sells har bjudits in att medverka vid FN:s möte om de globala målen för hållbar utveckling i New York den 17 juli. Där kommer koncernens vd Lars Lindén att presentera hur fosfor kan utvinnas ur avloppsslam och återföras som giftfri näring till åkermark.


 – Ragn-Sells är stolta och glada över att ha valts ut av FN som ett exempel på hur innovation kan bidra till att nå de globala målen. På mötet kommer vi att lyfta fram vikten av att världen tar bättre vara på sina resurser och berätta om vår teknik för att utvinna ren fosfor ur avloppsslam, säger Lars Lindén.

På FN:s årliga möte High Level Political Forum rapporterar medlemsstater om sitt arbete med de globala målen för hållbar utveckling. En del är SDG Business Forum, där även näringslivet deltar. Där är Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén inbjuden som talare i en session tillsammans med bland andra Erik Solheim, chef för FN:s miljöprogram UNEP. Fokus ligger på hur innovation kan skapa lösningar som gör det möjligt att uppnå de globala målen till 2030.

Ragn-Sells är särskilt inbjudna för att dela med sig av kunskap kring en av de stora globala hållbarhetsfrågorna: Återvinning av fosfor. Utan fosfor som näring på åkrarna skulle världens matproduktion halveras, men trots det förspills stora delar av den resurs som det fosforrika avloppsslammet utgör. Med Ragn-Sells teknik Ash2®Phos kan ren fosfor utvinnas genom förbränning av slammet och användas på nytt, samtidigt som så gott som alla föroreningar tas bort ur kretsloppet.

– I dag finns världens största fosforfyndigheter i Västsahara och är förorenade av tungmetaller och radioaktiva ämnen. Samtidigt finns enorma mängder fosfor i vårt avloppsslam, en resurs som vi måste börja ta vara på och använda på nytt i stället för att kasta bort den, säger Lars Lindén.

Fosforåtervinning är nödvändig för att uppnå det globala mål som syftar till att utrota hunger i världen senast 2030 (mål nummer två).

– Det handlar helt enkelt om att alla ska ha mat på bordet. Den dag vi inte kan tillföra fosfor som näring till jordbruket kommer halva jordens befolkning att vara utan mat, säger Lars Lindén.

FN:s High Level Political Forum (HLPF), som SDG Business Forum hör till, har i år temat “Omställning till hållbara och motståndskraftiga samhällen”. SDG Business Forum 2018 arrangeras av UNDESA – det FN-organ som ansvarar för de globala målen – samt internationella handelskammaren ICC och FN:s Global Compact.

För mer information, kontakta gärna Cecilia Zarbell, kommunikationschef, Ragn-Sells, 070-927 28 37, cecilia.zarbell@ragnsells.com


 
Läs mer om SDG Business Forum på hemsidan.
 

Fakta: Ledarskap och innovation för de globala målen
Den session som Lars Lindén medverkar i utforskar ”innovativa och ledande lösningar” för de globala mål som står i fokus under årets HLPF. Frågorna som diskuteras är till exempel hur förändrad lagstiftning kan möjliggöra mer kraftfulla insatser från näringslivet för att skynda på genomförandet av de globala målen.
 

Fakta: De globala målen för hållbar utveckling
De globala målen för hållbar utveckling antogs 2015 av FN:s generalförsamling, som en del av ramverket Agenda 2030. Syftet är att skapa en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i världen fram till 2030. Det finns 17 mål som i sin tur består av 169 delmål. Avrapporteringen av arbetet med att genomföra målen sker varje år vid High Level Political Forum i New York.
 

Följande mål står särskilt i fokus för årets High Level Political Forum:

Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors