2021-02-25 10:00Pressmeddelande

Ragn-Sells varslar i Stockholm

Minskade avfallsströmmar till följd av pandemin skapar övertalighet och gör nu att miljöföretaget Ragn-Sells varslar cirka 20 miljöarbetare i region Stockholm. De fackliga förhandlingarna med Transportarbetarförbundet startar den 12 mars.

Cirka 20 miljöarbetare med placering i Stockholm informerades under onsdagen om varsel om uppsägning. Orsaken är ett förändrat marknadsläge på grund av den pågående pandemin där bolaget ser en drastisk minskning av avfallsvolymerna från kunder i främst storstadsområdet.

- Det är oerhört tråkigt och ledsamt att behöva varsla om uppsägning. Men pandemin har drabbat storstäderna hårt och vi såg snabbt en minskning av avfallsströmmarna från främst våra kunder i centrala Stockholm. Tidigt infördes åtgärder i form av arbetstidsförkortning och minskad lejd men vi måste nu rätta oss efter rådande omständigheter och varsel är i det här läget oundvikligt, säger Anders Jildenhem, regionchef för Ragn-Sells Recycling.

De fackliga förhandlingarna med Transportarbetarförbundet inleds den 12 mars.

Vid frågor, kontakta gärna:
Emma Ranerfors, Pressansvarig
010 -723 24 16, press@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors