2020-05-26 07:30Pressmeddelande

Ragn-Sells väljer Hitachi Zosen Inova för att bygga anläggning för flygaska

null

Miljöföretaget Ragn-Sells har ingått ett avtal med schweiziska Hitachi Zosen Inova för att bygga sin nya anläggning för behandling av flygaska från avfallsförbränning. Inom två år ska anläggningen utanför Stockholm kunna hantera flygaska motsvarande halva Sveriges produktion varje år.

– Våra cirkulära lösningar ger minskade utsläpp, skapar jobb och bidrar till att etablera svensk grön teknik som export. Vi är glada att samarbeta med välrenommerade Hitachi Zosen Inova, som har lång erfarenhet av att projektera och bygga industrianläggningar med moderna system, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Första spadtaget till den nya anläggningen togs den 14 april. Den bygger på Ash2Salt-tekniken, ett världspatent framtaget av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Med Ash2Salt utvinns kalium och flera andra värdefulla ämnen ur flygaskan, medan miljögifter och oönskade ämnen tas bort ur kretsloppet.Hitachi Zosen Inova är ett schweiziskt miljöteknikbolag specialiserat på industrianläggningar, från projektering till byggnation och integration av tekniska lösningar.

– Hitachi Zosen Inova har stor vana av att utveckla och installera system för att hantera värdefullt avfall som flygaska. Ragn-Sells nya anläggning är ett viktigt steg mot ett cirkulärt samhälle som tar vara på alla resurser och vi är stolta över att bidra med vårt kunnande, säger Ruedi Frey, seniorkonsult på Hitachi Zosen Inova.

Sverige producerar varje år 300 000 ton flygaska när avfall energiåtervinns och ger fjärrvärme och el. Omkring hälften av askan skickas till ett nedlagt kalkbrott på ön Langøya i Oslofjorden. Därmed tas varken värdefulla ämnen eller gifter omhand, och inom några år kommer Langøya-brottet dessutom att vara fyllt och stängas.

– Sverige och andra länder måste sluta lägga flygaska i gamla gruvhål, men hittills har inte kraftvärmeproducenterna haft några hållbara alternativ. Vi ser fram emot att fortsätta samtalen med branschen kring vår cirkulära lösning som snart är i drift, säger Mikael Hedström.

Anläggningen i Bro utanför Stockholm tas i drift sommaren 2022 och är en av de största satsningar som gjorts inom materialåtervinning i Sverige.

För mer information, kontakta gärna
Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox,
070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com
Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: Ash2Salt

När rökgaser renas vid avfallsförbränning bildas flygaska, ett farligt avfall med höga halter av bland annat tungmetaller och klorider. I Ash2Salt-processen tvättas flygaskan och tre kommersiella salter utvinns från tvättvätskan: natriumklorid, kaliumklorid och kalciumklorid.

De askrester som återstår efter behandlingen med Ash2Salt är inte längre ett farligt avfall, eftersom stora mängder miljögifter har avskilts. Därför behöver resterna inte läggas på särskilda deponier för farligt avfall, och det totala deponeringsbehovet minskas.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors