2023-09-15 03:50Pressmeddelande

Ragn-Sells till Climate Week NYC 2023

Miljöföretaget Ragn-Sells kommer att delta i Climate Week NYC 2023 som en del av Business Swedens officiella delegation. Målet är att belysa, genom delning av kunskap och innovativa exempel, hur megastäder som New York kan försörja växande befolkningar och uppnå sina mål om nettonollutsläpp.

- Vi vet att större städer står för mer än 70 procent av de globala växthusgaserna. New York City kan uppnå sitt mål om nettonollutsläpp, men det kräver en helt ny syn på avfall som en hållbar källa till råvaror, säger Pär Larshans, Hållbarhetsdirektör på Ragn-Sells.

Världens befolkning förväntas öka med 2 miljarder på bara 30 år, med en mycket större del som bor i städer, enligt FN. Att ha tillräckligt med mat utan att öka påfrestningen på planetens gränser kräver nya och innovativa synsätt på livsmedelsproduktion. En lösning är att cirkulera jordbrukets näringsämnen, som fosfor och kväve, genom att koppla stadsavloppet till jordbruket, i stället för att ständigt producera ny gödsel med skadliga metoder.

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells

- Sättet som näringsämnen som kväve och fosfor hanteras idag är skadligt både för människor och planeten. Genom att omvandla avloppsreningsverk till resursanläggningar kan de producera de gödselmedel som behövs för livsmedelsproduktionen för att möta behoven hos en växande befolkning på ett hållbart sätt, säger Pär Larshans.

Idag ansvarar jordbruket för en tredjedel av de globala klimatutsläppen. Bland de planetära gränser som definierats av forskare är näringsbelastning det område där vi redan har överskridit vad jorden klarar. När man tar hänsyn till hur människors liv påverkas blir det ännu tydligare att dagens användning och produktion av fosfor och kväve är ett större hot än klimatförändringar eller minskad tillgång till vatten.

Eftersom näringsämnen från gödsel är avgörande för jordbrukets förmåga att producera tillräckligt med mat är lösningen inte att sluta använda dem, utan att reformera hela systemet kring deras produktion och användning. Det är vad Ragn-Sells kommer att argumentera för under Climate Week NYC.

Seminariet "Towards sustainable material consumption in a net zero NYC – the case of buildings and food", modererat av Robert Watt, Engagement Director på Stockholm Environment Institute, kommer att äga rum i New York den 19 september med start kl. 20:00 (CET). Det kommer även att sändas via Business Sweden – registrera dig gratis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, Pressansvarig, Ragn-Sells, 070-927 24 16, press@ragnsells.com

 

Fakta om Climate Week NYC:
Climate Week NYC är ett evenemang som har ägt rum varje år i New York City sedan 2009. Toppmötet hålls parallellt med FN:s generalförsamling och samlar internationella ledare från näringslivet, regeringen och civilsamhället för att visa global klimatåtgärd. Climate Week NYC drivs av The Climate Group.

Mer detaljerad information om Climate Week NYC finns på deras webbplats.


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors