2013-10-15 08:41Pressmeddelande

Ragn-Sells tar täten i omställningen för en hållbar cirkulär ekonomi

Ragn-Sells är ny medlem i nätverket The Circular Economy 100, där bara några få svenska företag finns representerade och som samlar ledande företag över hela världen, från Coca Cola och H&M till Philips och Renault.


Ragn-Sells är det första återvinningsföretaget som tar plats i The Circular Economy 100. Syftet med nätverket är att samla och tillvarata olika komptenser för att påskynda samhällsutvecklingen.

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell som lyfter fram affärsmöjligheter i cirkulära kretslopp snarare än de linjära processer som idag är dominerande. Målet är att utveckla nya affärsmodeller som tar våra samhällen till en helt ny nivå av resurseffektivitet. Råvaror och energi som sätts i omlopp måste utnyttjas över väsentligt längre produktlivcykler än idag. Detta kommer påverka hur produkter designas, hur de säljs, hur eftermarkanden ser ut och hur återanvändning och återvinningslösningar utformas.

- Kretsloppstänkandet står i centrum för vår verksamhet, och därför vill vi vara en del av den grupp av företag som driver på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Vi ser många nya möjligheter för Ragn-Sells i de nya materialflöden och processer som kommer att skapas, och i utvecklingen av de tjänster som vi erbjuder våra kunder, säger David Schelin, VD Ragn-Sells Sverige.

Det är Ellen MacArthur Foundation som står bakom nätverket The Circular Economy 100, syftet är att inspirera till nya sätt att tänka och utforma produkter och system, och därigenom medverka till en positiv hållbar framtidsbild.

- Cirkulär ekonomi erbjuder mängder av möjligheter för företag att frigöra värde, bidra till hållbarhet och påskynda utvecklingen mot en ansvarsfull ekonomisk modell som fungerar i det långa perspektivet. Mot denna bakgrund är det glädjande att välkomna Ragn-Sells som vår färskaste medlem. Ragn-Sells har som branschledande aktör en unik möjlighet att bidra tillutvecklingen mot en cirkulär ekonomi genom att stödja skiftet och se avfall som en resurs. Vi ser fram emot den kunskap och insikt Ragn-Sells bidrar med till CE100 programmet, säger Jamie Butterworth, VD Ellen MacArthur Foundation.

Mer information
David Schelin, VD Ragn-Sells Sverige AB
072-736 4063
http://www.ragnsells.se

Johan Börje, Marknadsdirektör Ragn-Sells Sverige AB
076-149 68 37
http://www.ragnsells.se

Jamie Butterworth, VD Ellen MacArthur Foundation
+44 (0) 1983 296463
http://www.ellenmacarthurfoundation.orgOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors