2018-11-08 15:01Pressmeddelande

Ragn-Sells tar plats i regeringens expertråd om avloppsslam

null

Nyligen sammankallade regeringen sitt nya expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam. Ragn-Sells Lisa Wigh, agronom och expert på resursåterföring från avloppsslam, tar plats i rådet och bidrar med kompetens genom många års erfarenhet inom området.

Resursåterföring från avloppsslam, där man bland annat hittar ett cirkulärt flöde för fosfor, är sedan många år ett prioriterat område för miljöföretaget Ragn-Sells. Vi har bl.a. med vår teknik ash2phos under hösten tecknat ett samarbetsavtal med tyska Gelsenwasser om ett långtgående samarbete för utvinning av fosfor ur slamaska. Men i Sverige har vi sedan mer än 30 år tillbaka redan återfört näringsämnen till produktiv åkermark.

– Vi är väldigt drivande i det här och hänger inte bara på andra – utan vi är ledande. Ragn-Sells är en av få aktörer i Sverige som håller på med resursåterföring från avloppsslam. Det tydligaste idag är att resurserna från avloppsslam bör återföras till åkermark; som det odlas på, blir en gröda vi äter och som så småningom övergår till att bli avloppsslam igen. På så sätt har vi ett cirkulärt flöde, säger Lisa Wigh, affärsutvecklare vid Ragn-Sells.

Lisa Wigh är agronom och har arbetat sex år på Ragn-Sells med avloppsslam. Nyligen tillträdde hon tjänsten som nationell affärsutvecklare med fokus på resursåterföring ur avloppsslam. I november tar hon också plats i regeringens expertråd gällande kommittédirektivet om giftfri och cirkulär återinföring av fosfor från avloppsslam.

– Att få sitta med i den här expertgruppen känns väldigt spännande och givande eftersom vi där har möjlighet att påverka för att få fram effektiva systemlösningar för samhället, säger Lisa Wigh. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors