2018-01-22 12:00Pressmeddelande

Ragn-Sells: Sverige behöver resursplan, inte avfallsplan

null

Den nya nationella avfallsplan som föreslås för 2018–2023 är ett rop på hjälp. För att smart återvinning ska hjälpa Sverige att ställa om till en cirkulär ekonomi behöver planen arbetas om med fokus på avfall som en värdefull resurs. Det skriver miljöföretaget Ragn-Sells i sitt remissvar.

– Näringsliv och kommuner vill gå före och ta Sverige in i den cirkulära ekonomin, men hindras av de styrmedel som finns i dag. En nationell avfallsplan är ett viktigt verktyg i omställningen, och därför behövs en ny plan där avfall verkligen behandlas som en värdefull resurs, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sellsföretagen.

Den föreslagna planen är en uppräkning av regler och styrmedel med rötter i 1960-talet, när avfall var ett problem som skulle skaffas bort. För att åstadkomma giftfria kretslopp av resurser krävs ett helt annat tankesätt, skriver Ragn-Sells i remissvaret.

Bland de lagar och regler som i dag hämmar omställningen till en cirkulär ekonomi tar Ragn-Sells upp bland annat deponiskatten och lagen om offentlig upphandling (LOU).

Deponiskatten leder till att stora mängder avfall omotiverat begravs i vägbyggen och bullervallar i stället för att värdet tas tillvara. Sveriges omfattande offentliga upphandling används inte heller för att ställa krav på återvunnet material, vilket gör det mer lönsamt att bryta och fortsätta maximera användandet av jungfrulig brutna resurser. ÅI(Återvinningsindustrierna) har den 18e januari 2018 via en rapport visat på hur över 42 miljarder årligen går till spillo bara i Sverige och detta utifrån endast 4 analyserade materialflöden.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Ragn-Sells bidrar till att allt mer resurser kommer tillbaka in i kretsloppet, och därför behöver vi och andra miljöföretag en tydlig och modern nationell avfallsplan. Här kan Sverige gå i bräschen inom EU, säger Lars Lindén, koncernchef Ragn-Sellsföretagen.

Ragn-Sells efterlyser också en särskild plan för hur Sverige ska säkra tillgången på de 27 ämnen (critical raw materials, CRM) som EU tagit upp på sin lista. I dag utgörs bara en bråkdel av efterfrågan på sådana ämnen av återvunnet material, enligt färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Läs hela Ragn-Sells remissvar här.

Läs mer om Ragn-Sells arbete med återvinning och cirkulär ekonomi här.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sellsföretagen, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors