2015-02-17 09:58Pressmeddelande

Ragn-Sells startar egen återanvändningsportal

null

Vi har länge gått i bräschen för cirkulär ekonomi och ser tydligt hur allt fler kunder vill lära sig mer om hur de kan minska sin miljöbelastning. Nu kan även den egna organisationen bidra till att outnyttjade resurser får nytt liv. Lösningen heter TOR – Tur och retur. En egen återanvändningsportal för oanvänd utrustning som kan cirkulera vidare till nytta på ny plats i företaget!

– Idéen kom från våra egna medarbetare. De har sett att prylar står oanvända och insett att behov säkert kan finna någon annan stans. Man har efterfrågat ett smart sätt att lösa detta på. Klart det känns bra att vi som vill bidra till ett hållbart samhälle själva agerar cirkulärt, berättar David Schelin, vd Ragn-Sells.

– Plattformen vi valt för att enkelt kunna byta ägare av, och återanvända produkter är framtagen av off2off. Det är viktigt att våra medarbetare tycker att upplägget är enkelt. Vi har redan fått positiva tillrop ute från vår verksamhet, här vill man leva som man lär, berättar Per-Eric Bjurenborg, COO.

Namnet på den egna återanvändningsportalen är TOR – Tur och retur.

– Det är en seriös satsning med ett allvar bakom sig. Vi är ett stort rikstäckande bolag med många arbetsplatser där förändringar ständigt görs. Det resulterar i nya behov hela tiden, att först se vad som kan återanvändas och inte slösa är en del av vår företagskultur. Att göra det med glimten i ögat tycker jag är en skön inställning som visar sig i det namnförslag som vann, avrundar David Schelin, VD Ragn-Sells AB.

Mer information;

Sanna Magnusson, projektledare för TOR, Ragn-Sells AB, sanna.magnusson@ragnsells.com   

Fredrik Östlin, VD/Samhällsentreprenör, off2off AB, 0760-38 92 22, fredrik@off2off.se


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors