2019-11-29 07:36Pressmeddelande

Ragn-Sells sätter cirkulär ekonomi på klimattoppmötets agenda

null

Miljöföretaget Ragn-Sells deltar i FN:s klimattoppmöte COP25 i Madrid och kommer att lyfta omställningen till en cirkulär ekonomi som avgörande för arbetet mot klimatförändringar. Ragn-Sells deltar i Business Swedens delegation tillsammans med stora svenska företag som vill driva på i klimatfrågan.

– Klimatkrisen beror till stor del på en ohållbar användning av naturresurser. Världens ledare behöver fatta beslut som snabbt tar oss från en linjär till en cirkulär ekonomi, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.

Miljöföretaget Ragn-Sells är ett av de svenska företag som deltar i FN:s klimatmöte COP25 i Madrid i december, efter inbjudan och i samarbete med såväl Business Sweden som Stockholm International Water Institute (SIWI). Förutom familjeföretagets hållbarhetschef Pär Larshans deltar även Jan Svärd, vd för Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining. Ragn-Sells representanter kommer att lyfta cirkulär ekonomi som en förutsättning för att klara 1,5-gradersmålet.

I dag kommer nära hälften av jordens utsläpp från produktionen av varor som mat, kläder, bilar och andra vardagsprodukter. Det beror till stor del på att råmaterial hela tiden skaffas fram på nytt, används och kastas bort, i stället för att tas tillvara och användas många gånger. Ragn-Sells koncernledning har satt som tydligt mål att företaget skall vara klimatpositivt år 2030 genom att fortsätta utveckla och bidra med lösningar som både avgiftar och återför resurser till kretsloppet.

– För att klara 1,5-gradersmålet räcker det inte att bara skapa en förnybar energisektor, det krävs också att vi gör ekonomin cirkulär. Under COP25 ska vi visa hur vi utvinner näringsämnen som kväve och kalium ur dagens avfall, med cirkulära metoder som minskar klimatpåverkan, säger EasyMinings vd Jan Svärd.

Ragn-Sells var även förra året inbjudna till FN, då för att berätta om hur företagets teknik för fosforåtervinning ur avloppsslam bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

– Ragn-Sells bidrar till att värdefulla råvaror som kväve, fosfor och sällsynta metaller kan tas till vara och stanna i kretsloppet. Men för att klara klimatomställningen krävs att lagar och styrmedel snabbt anpassas till cirkulära affärsmodeller, säger Pär Larshans.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Jan Svärd, vd EasyMining, 070-978 64 74 jan.svard@easymining.se
Medialinjen på Ragn-Sells, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com


Fakta: Cirkulär ekonomiI en cirkulär ekonomi finns inget avfall, bara resurser. Produkter designas så att de går att plockas isär i sina beståndsdelar, och så att olika material kan återvinnas för att användas igen i ett kretslopp. Det innebär att resurser som en gång har tagits upp ur jorden blir kvar i kretsloppet, och att de behåller sitt värde under lång tids användning.

Enligt rapporten ”Completing the picture” från Ellen MacArthur Foundation (finns för nedladdning här) kommer en omställning till förnybar energi bara att beröra 55 procent av utsläppen. Övriga 45 procent härrör från industri och jordbruk genom produktionen av varor och livsmedel. Rapporten visar hur stora delar av dessa utsläpp kan elimineras genom att vi går över till en cirkulär ekonomi.

Fakta: COP25
FN:s klimatkonferens COP25 arrangeras i Spaniens huvudstad Madrid den 2–13 december av FN:s klimatkonvention UNFCCC. Under konferensen ska FN:s 196 medlemsländer diskutera klimatkrisens utmaningar. COP25 var ursprungligen tänkt att arrangeras i Chiles huvudstad Santiago, men efter en tid av politisk oro i Chile drog sig landet ur.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors