2014-07-02 10:32Pressmeddelande

Ragn-Sells satsar på rening av tungmetaller

null

Ragn-Sells är en av huvudinvesterarna i kemiteknikföretaget Chromafora efter en nyligen genomförd nyemission. Ragn-Sells kommer också att vara återförsäljare av Chromaforas lösning för selektiv tungmetallrening inom industri och offentlig verksamhet.

-  Med selektiv separering av tungmetaller ur vätskor blir det möjligt att avgifta kretslopp samtidigt som problem kan omvandlas till resurser. För att realisera den cirkulära ekonomin krävs helt nya innovativa lösningar inom flera områden; bland annat vattenrening, flygaskor och industrislammer. Vi tror att Chromaforas teknik är en viktig pusselbit eftersom den löser kärnproblematiken vid återvinning – kostnadseffektiv och specifik separation, enligt Anders Kihl, Utvecklingschef på Ragn-Sells AB.

-  Vi är mycket glada över att ha Ragn-Sells som det ledande bolaget i Skandinavien av avfallshanteringstjänster som delägare. Vi tror att detta samarbete kommer att påskynda vår utveckling och möjliggöra en tidig lansering av selektiv tungmetallseparation i Sverige och globalt, säger Henrik Rundgren, vd för Chromafora.

Chromafora innehar ett patent för återanvändning av så kallade fosfiner och kan därmed erbjuda marknaden en förenklad och mer kostnadseffektiv rening av tungmetaller ur vatten. Tekniken kommer även minska mängden farligt avfall som måste deponeras jämfört med dagens tekniker. Metaller som separeras ut kan återvinnas.

För ytterligare information och frågor kontakta:

Henrik Rundgren, ce...@chromafora.com eller 46-733 64 39 59
Anders Kihl, anders...@ragnsells.se eller 0709-27 26 84
David Schelin, VD Ragn-Sells Sverige AB, 072-736 4063Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors