2020-09-17 07:30Pressmeddelande

Ragn-Sells satsar på nytt påverkanssamarbete i Bryssel

null

Miljöföretaget Ragn-Sells har inlett ett samarbete med Maria Wetterstrand, vd för konsultföretaget Miltton Europe i Bryssel och tidigare språkrör för Miljöpartiet. Genom att påverka beslutsfattare på EU-nivå vill Ragn-Sells skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi, en förändring som i dag bromsas av föråldrad lagstiftning.

– EU har ambitionen att ställa om till en cirkulär ekonomi, men lagar och regleringar från förra seklet står i vägen för verklig förändring. Genom vårt samarbete med Maria Wetterstrand och Miltton, som har djup kunskap om EU:s beslutsfattande, vill vi ändra på det, säger Pär Larshans, hållbarhetschef och ansvarig för Ragn-Sells påverkansarbete.

En viktig fråga för Ragn-Sells att driva på EU-nivå är principen om att kvalitet ska gå före ursprung. I dag har samma råvara olika förutsättningar beroende på om den är nyproducerad, exempelvis ur en gruva, eller återvunnen ur något som klassas som avfall. Ragn-Sells har cirkulära lösningar för att återvinna viktiga näringsämnen som fosfor, kalium och kväve.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Därför behöver vi ta klivet till en cirkulär ekonomi, men så länge återvunna råvaror har sämre förutsättningar kommer kretsloppen inte att kunna uppstå, säger Pär Larshans.

Ragn-Sells är det svenska företag som har flest personer registrerade i EU:s så kallade transparensregister, där den som vill påverka beslutsprocesser behöver finnas med. Hittills har Ragn-Sells inte haft någon permanent representant i Bryssel, men det ändras i och med det nya samarbetet.

– Många av de hinder som cirkulära företag stöter på regleras på EU-nivå. Jag ser fram emot att hjälpa Ragn-Sells att påverka beslut i en mer cirkulär och hållbar riktning. Nordiska företag har en viktig uppgift i Bryssel att modernisera regelverken runt hållbarhet och framtidssäkra Europas ledande roll, säger Maria Wetterstrand, vd på Miltton Europe.

Miltton är en nordisk företagsgrupp inom bl a kommunikation, marknadsföring, pr och politisk påverkan med verksamhet i bland annat Finland, Sverige och Estland. Maria Wetterstrand anställdes 2017 och fick i år uppdraget att leda Miltton Europe, gruppens satsning på public affairs i Bryssel.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com

Maria Wetterstrand, Vd Miltton Europe, 070-242 41 62, maria.wetterstrand@miltton.com

Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors