2023-05-08 03:50Pressmeddelande

Ragn-Sells publicerar 2022 års hållbarhetsrapport

Ragn-Sells Sustainability Report 2022

Miljöföretaget Ragn-Sells publicerar nu 2022 års hållbarhetsrapport. Rapporten sammanfattar bolagets strategiska fokus, dess hållbarhetsmål och hur långt de kommit i sin strävan att bli ett klimatpositivt företag 2030.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle behöver vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Därför är det extra glädjande att titta tillbaka på 2022 som ett år fyllt med innovationer, partnerskap och främjande av en cirkulär framtid, säger Lars Lindén, koncernchef på Ragn-Sells.

En ny komponent i årets hållbarhetsrapport är intervjuer med Ragn-Sells vd:ar från respektive marknad kring status och fokus i deras arbete. I avsnittet Reporting on 2022 beskrivs arbetet med och prestationer inom bolagets sju hållbarhetsmål, samt en sammanfattning av det finansiella resultatet.

- För att kunna accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle behöver vi en helt ny syn på avfall. Det återspeglas tydligt i rapporten men även i vårt strategiska arbete framöver, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Ta del av och ladda ner Ragn-Sells Sustainability Report 2022 – A whole new attitude towards waste här (på engelska).

Hållbarhetsrapporten godkändes av Ragn-Sells styrelse vid styrelsemöte den 24 april.

För mer information, kontakta gärna:
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Emma Ranerfors, Pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors