2019-04-29 15:23Pressmeddelande

Ragn-Sells prisas på lokal näringslivsgala

null

Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp tog i fredags den 26 april emot priset för ”Årets Hållbara Företag” på Upplands-Bro kommuns näringslivsgala. Galan som anordnades för sjunde året i rad ska lyfta de lokala företagarna i Upplands-Bro.

Priset ”Årets Hållbara Företag” delas ut till de företag som arbetar för en hållbar tillväxt och som bidrar till att göra Upplands-Bro till en bättre kommun att bo och verka i. Juryns motivering löd:

”Ragn-Sells har lång erfarenhet och kunskap kring avfallshantering, där verksamheten använder modern teknik och den senaste forskningen. Med ett cirkulärt tankesätt utvecklas nya metoder för att hantera avfallet, och verka för ett hållbart samhälle.”

– Vi är både stolta och hedrade över att bli tilldelade ”Årets Hållbara Företag” på Upplands-Brogalan. Vårt arbete på Högbytorp är ett tydligt exempel på hur man tar den cirkulära ekonomin på lokal nivå för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle. För oss är avfall en viktig resurs som ska tillbaka till kretsloppet och göra nytta om och om igen, säger Mats-Johan Rostmark, avdelningschef på Ragn-Sells Högbytorp som tillsammans med miljöspecialisten Linda Flyckt och försäljningschef Johan Fahlström tog emot priset på galan.

Ragn-Sells påbörjade arbetet redan 1964 med att anlägga kretsloppsanläggningen Högbytorp som ligger i Bro strax norr om Stockholm. Här sorteras, behandlas, avgiftas och återvinns exempelvis förorenad jord, oljehaltigt slam från biltvättar, organiskt material, papper, trä och plast, metaller, aska och läkemedel. Varje år behandlas och återvinns totalt 1 400 000 ton avfall på Högbytorp och anläggningen sysselsätter ett 100-tal personer.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors