2020-05-18 09:28Pressmeddelande

Ragn-Sells partner i kampen mot klimatförändringarna

null

Ragn-Sells är stolta över att stödja Exponential Roadmap och ”The 1.5°C Business Playbook” som supporting partner i arbetet med att minska klimatförändringarna.

- Vad världen behöver idag är exponentiell tillväxt av affärsmodeller och åtgärder som minskar koldioxidutsläpp i linje med, och även bättre än Parisavtalet. Ragn-Sells har satt målet att bli klimatpositivt redan 2030 genom våra innovationer som minskar koldioxidutsläppen och återcirkulerar näringsämnen av högsta kvalitet, säger Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells.

”The 1.5°C Business Playbook for exponential climate action” lanserades på World Economic Forum 2020 i Davos. Det är ett konkret verktyg som guidar företag och organisationer av alla storlekar till att uppnå exponentiella klimatåtgärder. Verktyget fokuserar på enkelhet och hastighet, grundar sig på den senaste vetenskapen och ska underlätta det första steget mot en utsläppshalvering. Syftet är att hjälpa den globala ekonomin att uppnå målen för Parisavtalet.

- Ambitionen och arbetet med ”The 1.5°C Business Playbook” stämmer väl överens med Ragn-Sells målbild och därför både förespråkar vi och tror på att den exponentiella resan vi behöver se under det kommande decenniet är möjlig om vi agerar tillsammans, avslutar Larshans.

Läs det bifogade pressmeddelandet.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors