2021-10-12 05:50Pressmeddelande

Ragn-Sells och Tarkett i samarbete kring CO2 negativt material från aska

Deponi med aska från energiutvinning, Narva i Estland Deponi med aska från energiutvinning, Narva i Estland

Miljöföretaget Ragn-Sells och den världsledande golvtillverkaren Tarkett ingår ett samarbete för att ta fram fyllmedel till golv ur aska från energiproduktion. Genom att använda askan och infångad koldioxid som råvaror till fyllmedlet binder processen mer koldioxid än den släpper ut.

– Dagens samhälle bygger på en ohållbar användning av naturresurser, och Ragn-Sells arbetar för att allt mer resurser ska föras tillbaka i kretslopp. Men det kräver samarbete med andra aktörer. Tarkett är ett utmärkt exempel på ett företag som delar vår vision och vi ser mycket fram emot att utveckla vårt samarbete, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Ragn-Sells och Tarkett har undertecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) kring samarbetet. Genom Ragn-Sells unika teknik används aska från energiutvinning i Estland tillsammans med infångad koldioxid som råvaror för att tillverka ett material som kallas PCC. PCC är ett kalciumkarbonat som används i stora volymer i många industrier, bland annat som fyllmedel i Tarketts golv.

Användandet av koldioxid och befintlig aska i stället för jungfruliga råvaror innebär att PCC-produkten blir koldioxidnegativ. Den binder alltså mer koldioxid än tillverkningen släpper ut. I Estland finns 600 miljoner ton aska från decennier av energiproduktion deponerade, vilket innebär en mycket stor potential för produktion som bidrar till att motverka klimatförändringarna.

Den nya råvaran som utvinns binder CO2, och hjälper till att sänka det klimatavtryck som Tarketts golv lämnar efter sig.

Den nya råvaran som utvinns binder CO2, och hjälper till att sänka det klimatavtryck som Tarketts golv lämnar efter sig.

– Tack vare det här projektet får vi möjlighet att tillverka golv med råvaror som hjälper till att sanera miljön i Estland och som dessutom binder koldioxid. Som ett resultat kommer våra vinylgolv att ha ett lägre koldioxidavtryck och en ökad mängd återvunnet innehåll. Detta är precis den typen av innovativa och långsiktiga samarbeten som vi tror kommer att bana väg för ett cirkulärt och koldioxidneutralt samhälle, säger Arnaud Marquis, Group Sustainability Officer på Tarkett.

Nästan hälften av världens klimatutsläpp kommer från produktion och konsumtion av varor, livsmedel och infrastruktur, eftersom de är beroende av jungfruliga råvaror.1 Koldioxidavtrycket från Ragn-Sells och Tarketts PCC-material beräknas till minus 0,4 kilo koldioxidekvivalenter per kilo material.

– Ragn-Sells och Tarkett har samma långsiktiga engagemang: Vi vill driva på övergången till ett samhälle byggt på cirkulär ekonomi genom att utveckla och använda hållbara lösningar som motverkar klimatutsläpp och värnar miljön, säger Pär Larshans.

För mer information, kontakta gärna:
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Dag Duberg, Nordisk hållbarhetschef, Tarkett, 070-300 19 12, dag.duberg@tarkett.com Emma Ranerfors, pressansvarig, Ragn-Sells, 010-723 24 16, press@ragnsells.com
Kerstin Lagerlöf, marknadschef Tarkett Sverige och Norge, 070-300 19 28, kerstin.lagerlof@tarkett.com

Fotnoter:
1) IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5), och Material Economics analys “Completing the picture – How the Circular Economy Tackles Climate Change”.

En koldioxidnegativ PCC-produkt och Oil Shale Ash-projektet:
Det så kallade Oil Shale Ash-projektet syftar till att producera ren, koldioxidnegativ PCC från deponerad aska som skapats i samband med förbränning av oljeskiffersten. Denna typ av aska är ett resultat av de senaste 50 årens energiproduktion i Estland.  

Detta är en klimatneutral produktionsprocess som innebär:

  • Minimala utsläpp – Ragn-Sells produktionsprocess kommer att ske inom ett slutet system som förhindrar utsläpp. För att minimera utsläpp från transporter kommer högarna med aska och produktionsanläggningen att vara belägna nära varandra.
  • Vattenåtervinning – Vatten cirkulerar i ett slutet ”Zero Liquid Discharge System” och kan därför användas om och om igen.
  • Restprodukter – Produktionen av ren kalciumkarbonat kommer att resultera i restprodukter som innehåller silikoner och magnesium. Dessa kan återbrukas för annan tillämpning.

För mer information: www.osaservice.ee/en  

Koldioxidavtryck från kalciumkarbonat i Tarketts produktion:
Kalciumkarbonatet som i dagsläget används som fyllmedel i Tarketts produktion har redan ett lågt klimatavtryck på 0,006 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per kg (Cradle-to-gate).

Kalciumkarbonatet som produceras av Ragn-Sells beräknas generera ett koldioxidavtryck på minus 0,4 kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per kg (Cradle-to-gate).

Om Tarkett:
Tarkett har tillverkat golv i Sverige sedan 1886 och marknadsför idag golv- och väggmaterial för såväl hemmiljö som design- och funktionslösningar för offentlig miljö. Med 33 produktionsenheter och 12000 anställda är Tarkett en av de största golvtillverkarna i världen. 2020 omsatte företaget 2.6 mrd Euro och varje dag säljs det 1,3 miljoner kvm Tarkettgolv till kunder i över 100 länder. I produktportföljen ingår bl a trä, vinyl, linoleum, laminat samt textila golv. Tarkett arbetar långsiktigt och strategiskt för att minska resursuttag och klimatpåverkan genom cirkulär ekonomi, baserat på principerna för Cradle to Cradle® och filosofin Tarkett Human-Conscious Design™. Målet är att skapa en positiv inverkan på människors inomhusmiljö och på vår planet.

För mer information: www.tarkett.seOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors
Pär Larshans
Hållbarhetschef
Pär Larshans