2014-12-01 15:57Pressmeddelande

Ragn-Sells och Rent Dagvatten erbjuder abonnemang för rent dagvatten

null

Rent vatten är en hett efterfrågad råvara i världen. Många i vårt land tar det för givet att dricksvattnet här hemma är rent. Ett antal händelser visar att så inte alltid är fallet. 

Det är därför en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att dricksvattentäkter inte skadas. Genom en abonnemangstjänst erbjuds VA-kontor och fastighetsägare möjligheten att fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som dagvattenhanteringen tryggt tas omhand av de främsta aktörerna på marknaden.

Ragn-Sells och Rent Dagvatten har tecknat ett samarbetsavtal för att marknadsföra gemensamma tjänster inom dagvattenhantering.Samarbetet mellan Ragn-Sells, som är ledande på återvinning och miljöfrågor, och företaget Rent Dagvatten innebär att dagvattenansvariga kan lösa dagvattenhanteringen enligt högt ställda krav på ett affärsmässigt och miljösäkrat sätt.

Samarbete utifrån olika kompetenser

Rent Dagvatten erbjuder en tjänst där kunden kan abonnera på hantering och rening av dagvatten. Rent Dagvatten gör en behovsanalys som tar hänsyn till recipientstatus, regnmängder och estetiska önskemål. I nära samarbete med kunden designar man en anpassad lösning för hantering och rening av dagvatten inom kundens område, installerar reningsutrustning och andra konstruktioner samt tecknar ett serviceavtal där man åtar sig ansvar för regelbunden service av filter, brunnar, magasin, dammar etc i systemet. I abonnemanget ingår även kontroll av reningsfunktionen samt status på utgående dagvatten. Allt detta i enlighet med det Vattendirektiv som just nu implementeras i Sverige.

Kunden erhåller årligen en miljörapport över hur dagvattensystemet fungerar och den reningseffekt som det har.

Ragn-Sells har unika möjligheter att stå för den regelbundna service som ingår i avtalet, genom sin rikstäckande organisation inom VA tjänster. Ragn-Sells har också förutsättningar att hjälpa till i installationsfasen av anläggningar och vid rengöring och tömning av dagvattendammar och magasin. Med mobila anläggningar för avvattning och vattenreningen är det en effektiv och snabb process.

Rent dagvatten i befintliga system och när nya stadsdelar planeras

Lösningen kan appliceras på befintliga system i t.ex. stadsdelar, industrifastigheter, hamnar eller avfallsanläggningar. Det är också perfekt att redan från början när en stadsdel eller industrifastighet projekteras att använda denna tjänst som ett led i en miljöcertifiering och en framtida problemfri och hållbar hantering av dagvatten.

För mer information kontakta;
Ragn-Sells AB; Martin Tengsved, produktchef, martin.tengsved@ragnsells.se 070-927 27 69
Rent Dagvatten; Erik Bick, vd, erik.bick@rent-dagvatten.se, 070-939 70 43


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors