2014-03-07 10:50Pressmeddelande

Ragn-Sells och Myrorna gör det enklare att skänka kläder!

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför lanserar Myrorna och Ragn-Sells en nära dörren-lösning som ska öka insamlingen av begagnade kläder och annan textil i hela landet. På sikt skall det bli lika naturligt att lämna den textil man inte vill ha längre, som det är att källsortera förpackningar och tidningar.

Emma Eneborg, hållbarhetschef på Myrorna och Anna Bengtsson, affärsutvecklare på Ragn-Sells.

Fotot; Emma Enebog, hållbarhetschef Myrorna och Anna Bengtsson, Affärsutvecklare, Ragn-Sells.

Fotograf; Henrik Samuelsson

Varje år kastas 70 000 ton kläder och annan textil i svenskarnas soppåsar. En siffra som Myrorna och Ragn-Sells vill sänka avsevärt. En stor del av det som kastas skulle kunna återanvändas genom att exempelvis säljas som second hand. Lösningen är en fastighetsnära insamling i direkt anslutning till där människor bor. Samarbetet är naturligt då Myrorna arbetar aktivt för att öka återanvändningen samtidigt som Ragn-Sells har uppdrag hos fastighetsägare, samfälligheter och BRF: er runt om i landet och ser textilinsamling som en viktig del i erbjudandet till dessa.

I detta samarbete samlas gåvorna in av Ragn-Sells och lämnas till Myrorna. Dessa säljs sedan i Myrornas svenska butiksnät eller utomlands. Som ett resultat minskar belastningen på klimatet betydligt samtidigt som vinsten från Myrornas verksamhet går till Frälsningsarméns sociala arbete för människor som är i behov av stöd och hjälp i Sverige.

– Myrorna är störst på textilinsamling idag och fastighetsnära insamling är ett bra sätt att öka insamlingen ännu mer, säger Myrornas hållbarhetschef Emma Enebog. Myrorna bedriver ett målmedvetet arbete för att öka återanvändningen där vi hela tiden letar nya innovativa lösningar. Samarbetet med Ragn-Sells är ett bra exempel på det, fortsätter Emma Enebog.

Ragn-Sells har i många år engagerat sig i en rad forskningsprojekt med syfte att förflytta avfall uppåt i avfallshierarkin där textilåtervinning varit ett av fokusområdena. Myrorna och Ragn-Sells har under 2013 genomfört ett pilotprojekt med textilinsamling hos miljömedvetna fastighetsägare i Karlstad med mycket gott resultat. Nu ska projektet spridas till hela landet.

-  Det känns jättebra att vi nu kan bredda vårt erbjudande inom fastighetsnära insamling då intresset för textilinsamling är stort. Myrornas storlek och långa erfarenhet är en garant för att avsättningen både bidrar till klimatnytta och en övergång från förbränning till medmänsklig värme, konstaterar Anna Bengtsson, affärsutvecklare på Ragn-Sells.

För mer information om Ragn-Sells samarbete med Myrorna, vänligen kontakta:
Anna Bengtsson, affärsutvecklare Ragn-Sells, 070-927 28 29,anna.be...@ragnsells.se eller
Johan Börje, marknadsdirektör Ragn-Sells, 08-583 626 83,johan....@ragnsells.seOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors