2021-05-24 10:27Pressmeddelande

Ragn-Sells och Kemira satsar på fosforåtervinning ur avloppsslam

Ragn-Sells och Kemira satsar på fosforåtervinning ur avloppsslam i Helsingborg.Ragn-Sells och Kemira satsar på fosforåtervinning ur avloppsslam i Helsingborg.

Miljöföretaget Ragn-Sells och kemiföretaget Kemira inleder ett samarbete för att återvinna näringsämnet fosfor ur avloppsslam på Kemiras område i Helsingborg. Projektet tilldelades nyligen 51 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på teknik som minskar klimatutsläpp.

Den planerade anläggningen i Helsingborg bygger på Ash2Phos, en patenterad teknik som har utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

– Kemira är världsledande inom vattenreningskemi. Vi är stolta över att de väljer att samarbeta med oss kring vår unika Ash2Phos-teknik, för storskalig återvinning av det kritiska näringsämnet fosfor, säger Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining.

Det nya avtalet innebär att Ragn-Sells går vidare med planerna att bygga en anläggning för fosforåtervinning inom Kemiras industripark i sydvästra Helsingborg. Kemira kommer bland annat att leverera viktiga råvaror till processen. Fullt utbyggd väntas anläggningen skapa åtminstone 30 nya arbetstillfällen i Sverige.

– Vi är mycket nöjda med att etablera samarbete med Kemira i Helsingborg. Det är en bra lokalisering, både avseende hållbarhet, infrastruktur och råvaruförsörjning, och vi ser fram emot att tillsammans utveckla detta vidare, säger Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox.

Ash2Phos-tekniken använder sig av förbränt avloppsslam, ur vilket mer än 90 procent av fosforn i askan tas tillvara. Samtidigt återvinns också järn och aluminium från de vattenreningskemikalier som använts för att binda fosforn i slammet i reningsverken. Kemira kan sedan använda både järnet och aluminiumet på nytt, vilket innebär ytterligare ett steg mot en cirkulär hantering av avloppsvatten.

– Vi är glada att Ragn-Sells valt att etablera den första nordiska Ash2Phos-anläggningen hos oss i Helsingborg. Inom Kemira har vi en lång historia av att arbeta med tekniker för att avlägsna fosfor från avloppsvatten och på så sätt minska övergödningen. Återvinning av värdefulla material från avloppsslam är ett stort steg framåt för mer cirkularitet i vattenindustrin, säger Per Andersson, chef för Product Lines Coagulants EMEA.

Fosfor är ett av näringsämnena i mineralgödsel och avgörande för att jordbruket ska kunna producera tillräckligt mycket mat. Men Europa är beroende av fosfor från gruvor utanför EU, vilket medför stora klimatutsläpp samtidigt som den ändliga resursen riskerar att bli en bristvara. Återvinningsprojektet i Helsingborg tilldelades nyligen 51 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet, ett statligt stöd till innovationer som minskar klimatpåverkan.

En utredning har föreslagit krav på att minst 60 procent av fosforn i avloppsslam från reningsverken ska återvinnas. Regeringen har ännu inte lagt fram något skarpt förslag för riksdagen, vilket innebär att den största delen av Sveriges fosfor fortfarande förspills.

– Om Sverige ska nå målet om noll utsläpp 2045 måste det bli lönsamt att använda återvunna råvaror i stället för nyproducerade. Därför behöver vi snabbt få lagkrav på att fosfor i avloppsslam måste återvinnas, i betydligt högre grad än 60 procent, säger Anna Lundbom.


För mer information, kontakta gärna

Anna Lundbom, marknadschef EasyMining
070-927 28 29, anna.lundbom@easymining.se

Mikael Hedström, vd Ragn-Sells Treatment & Detox
070-927 27 56, mikael.hedstrom@ragnsells.com

Per Andersson, chef för Product Lines Coagulants EMEA
per.andersson@kemira.com

Emma Ranerfors, pressansvarig Ragn-Sells
010-723 24 16, press@ragnsells.com


Fakta: Fosfor
Grundämnet fosfor, med den kemiska beteckningen P, ingår i mineralgödsel och är nödvändigt för jordbrukets matproduktion. Både Sverige och EU är beroende av import, främst från Marocko (Västsahara), Kina och Ryssland. Fosfor kommer i dag från fosfatmalm som bryts i gruvor.

Malmen innehåller ofta föroreningar som den giftiga tungmetallen kadmium. Kadmiumet följer med i gödslet, tas upp av växter och hamnar på våra tallrikar och därmed i våra kroppar.

En regeringsutredning som lades fram under 2020 föreslår ett lagkrav på att minst 60 procent av den fosfor som finns i Sveriges avloppsslam måste återvinnas. Det innebär ett stort behov av nya lösningar för återvinning. Flera andra länder i Europa har redan lagstiftat om liknande krav.

I miljömålsberedningens delbetänkande Havet och människan, som presenterades i januari 2021, föreslår beredningen att Sverige ska driva på inom EU för så kallad kvotplikt, alltså att en viss andel av näringsämnen i mineralgödsel måste vara återvunnen råvara.

Fakta: Klimatklivet
Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Det totala anslaget för Klimatklivet 2021 är ungefär 2,3 miljarder kronor. Läs mer här.

ÄmnenOm Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors