2015-12-08 15:30Pressmeddelande

Ragn-Sells och glasforskningsinstitutet Glafo redo att avgifta 200 års glashistoria

null

Glafo har utvecklat en helt ny metod i laboratorieskala för att separera bly och andra miljöstörande ämnen från glasråvara i deponerat kristallglas.

– Vi arbetar för fullt med att vidareutveckla tekniken och processen i laboratorieskala. Det finns dock mycket arbete kvar innan glasbrukstipparna kan saneras med vår metod, säger Christina Stålhandske på Glafo. Hon leder projektet ”Glasdeponier – från usch till resurs!”.

Här ser Ragn-Sells en potential i att kunna bidra till att utnyttja det glas som idag ligger i stora mängder på glasbruksdeponier till metall- respektive glasråvara.

– Glafo:s teknik passar väl in i Ragn-Sells strävan att ständigt bli bättre på att utvinna resurser ur avfall. Vi ser också en potential att tekniken kan användas för att göra framtidens glasprodukter mer cirkulära, säger Anders Kihl, Utvecklingschef på Ragn-Sells.

Glafo och Ragn-Sells har nu skrivit på en avsiktsförklaring för vidare samarbete och utveckling.

Kontaktperson
Christina Stålhandske, Glafo, 010 516 63 63, christina.stalhandske@glafo.se


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors