2020-09-04 07:30Pressmeddelande

Ragn-Sells och Gelsenwasser fördjupar partnerskap för utvinning av fosfor från avloppsslam

null

Miljöföretaget Ragn-Sells och det tyska energiföretaget Gelsenwasser har kommit överens om att fördjupa sitt samarbete med målet att bygga en ny anläggning för utvinning av fosfor från förbränt avloppsslam. Anläggningen kommer att vara den första i en planerad utrullning av flera anläggningar i Tyskland som använder sig av Ash2Phos-tekniken för att återvinna fosfor och andra värdefulla resurser.

- Vi är mycket glada över vårt fördjupade partnerskap med Gelsenwasser, en stark aktör på den tyska marknaden inom kommunala tjänster, vatten- och energiförsörjning. Vi påbörjar nu processen med att tillsammans bygga denna unika anläggning som kommer se till att värdefulla resurser tas omhand istället för att gå till spillo. Till exempel utvinns fosfor som blir till gödselmedel, som i sin tur hjälper våra grödor att växa och som blir till mat på våra bord, säger Lars Lindén, koncernchef på Ragn-Sellskoncernen.

Den planerade anläggningen kommer att använda den Ash2Phos-teknik som Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining utvecklat och patenterat. Ash2Phos-tekniken möjliggör ett cirkulärt flöde av fosfor och tar i processen bort nästan alla föroreningar vilket resulterar i den renaste fosforprodukten på marknaden.

- Inom kort träder en ny förordning i kraft, vilket gör att flertalet städer runt om i hela Tyskland behöver besluta sig för vilken process de ska använda för att återvinna fosfor ur sitt avloppsslam. Den planerade anläggningen kommer erbjuda en hållbar och cirkulär lösning för stadsmiljöer vilket kommer göra det enkelt för tyska myndigheter att uppfylla de nya kraven på ett säkert, enkelt och kostnadseffektivt sätt, säger Henning R. Deters, VD på Gelsenwasser AG.

År 2017 införde Tyskland den lag som ställer krav på fosforåtervinning ur avloppsslam och omfattar reningsverk med mer än 50 000 personer anslutna. Tyska städer har nu fram till 2023 på sig att välja vilken utvinningsteknik de ska använda för att möta de nya kraven.

Denna anläggning, som är den första i en rad planerade anläggningar i Tyskland, är baserad på EasyMinings Ash2Phos-teknik, kommer kunna behandla 30 000 ton aska varje år och utvinna mer än 90 procent av fosforn i avloppsslammet.

- Vårt mål är att denna anläggning ska lägga grunden för flera anläggningar för fosforsutvinning i Tyskland under de närmste åren. Tillsammans med Gelsenwasser ser vi fram emot att fortsätta samtala med kommuner, myndigheter och andra som letar efter en lösning som är cirkulär på riktigt för deras avloppsslam, inte bara i Tyskland utan även på andra håll, säger Jan Svärd, VD på EasyMining.

Förutom återvinning av fosfor möjliggör Ash2Phos-teniken återvinning av en mycket större andel slamaska än någon annan konkurrerande teknik, vilket gör att avfallet som måste deponeras minskar kraftigt. Industriella järn- och aluminiumföreningar återvinns också medans den största andelen av askan blir till kiselsand, ett potentiellt framtida konstruktionsmaterial som kan få nytt liv istället för att deponeras.

För mer information, kontakta

Lars Lindén, VD Ragn-Sells Group, 070-927 27 78, lars.linden@ragnsells.com
Jan Svärd, VD EasyMining, 070-978 64 74, jan.svard@ragnsells.com
Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

FAKTA: Fosfor
Utan fosfor som gödningsmedel skulle den globala livsmedelsproduktionen halveras. Idag utvinns fosforn främst genom gruvdrift. De största gruvorna finns i Marocko och Västsahara där fosfaten innehåller föroreningar, som den giftiga tungmetallen kadmium. Kadmiumet följer med i gödslet, tas upp av växterna och hamnar sedan på våra tallrikar. Avloppsslam är rikt på näringsämnen som fosfor, trots detta används endast en mindre del av fosforn i slammet till jordbruken idag.
Läs mer: https://www.easymining.se/article-startpage/the-story-of-phosphorus/

FAKTA: Ash2Phos
Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har utvecklat den patenterade Ash2Phos-tekniken. Tekniken gör att ren fosfor kan utvinnas ur exempelvis aska från förbränt avloppsslam. Ash2Phos-tekniken möjliggör ett cirkulärt flöde av fosfor eftersom över 90 procent av råvaran kan tas tillvara ur avloppsslammet och användas på nytt i jordbruket.

Läs mer: https://www.easymining.se/technologies/ash2phos/


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors