2015-09-27 10:00Pressmeddelande

Ragn-Sells och E.ON i fördjupat samarbete kring framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp

null

Ragn-Sells och E.ON har ingått partnerskap i syfte att utveckla och erbjuda framtidens kretsloppslösningar för energiproduktion och materialåtervinning. Samarbetet inleddes redan hösten 2013 då E.ON övertog mark i anslutning till Ragn-Sells återvinningsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro norr om Stockholm. Nu konkretiseras samarbetet genom en avsiktsförklaring de båda bolagen emellan.

Genom initiativet finns det stora förväntningar på de möjligheter som den gemensamma etableringen kan erbjuda samhället när modern teknik fogas samman i ett helhetstänk baserat på kretsloppsprinciper. Flera aktörer kommer nu att bjudas in för att delta i den verksamhet som byggs upp.

– E.ON har länge arbetat med första generationens produkt- och energiåtervinning i den verksamhet vi bedriver. Genom samarbetet med Ragn-Sells på Högbytorp kan vi i nya anläggningar framställa el, gas och värme och få fram nästa generations produkter med hjälp av nya systemlösningar. På så sätt tar vi viktiga steg för samhällets utveckling, säger Stefan Håkansson, VD på E.ON Värme Sverige.

På Högbytorp kommer också en modern biogasanläggning att etableras, som minskar både luftföroreningar och övergödning.

– Transportsektorn står idag för mer än en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Vi behöver göra oss oberoende av fossila bränslen och material och där har biogasen en nyckelroll. Biogasen bidrar inte bara till att minska klimatpåverkan utan också till att sluta kretsloppen, säger Tina Helin, VD E.ON Gas Sverige. 

– Vissa kallar det industriell symbios. Vi kallar det framtidens kretsloppslösningar. Vi hoppas att partnerskapet på Högbytorp kommer attrahera många aktörer att delta och etablera sig här, säger David Schelin på Ragn-Sells.

För mer information, kontakta:

Ragn-Sells
David Schelin, VD Ragn-Sells, +46 77 188 88 88, david.schelin@ragnsells.com 
Henrik Skogh, Försäljningschef Ragn-Sells, + 46 8 795 45 15, henrik.skogh@ragnsells.com

E.ON
Stefan Håkansson, VD E.ON Värme, +46 703 20 31 01, stefan.hakansson@eon.se 
Tina Helin, VD, E.ON Gas, +46 705 85 22 44, tina.helin@eon.se 
Jakob Holmström, Presschef E.ON Sverige, +46 703 25 14 15, jakob.holmstrom@eon.se


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors