2016-09-20 13:34Pressmeddelande

Ragn-Sells och Cassandra Oil avslutar samarbetet

null

Idag, den 20 september 2016, har Ragn-Sells och Cassandra Oil kommit överens om att avbryta sitt samarbete.

Ragn-Sells och Cassandra har inte kunnat komma överens om villkoren för en kommersiell expansion och rätten till Cassandras teknologi.

Ragn-Sells är fortsatt förväntansfulla på Cassandras patentskyddade reaktorteknologi. Resultaten från testkörningarna är goda och stora framsteg har redan gjorts genom god samverkan bolagen emellan.

- Från Ragn-Sells sida ser vi fram emot att återuppta samarbetet vid ett senare tillfälle som en av flera leverantörer till dem, säger Jonas Roupé Marknadschef Ragn-Sells.

Cassandra har uppskattat samarbetet med Ragn-Sells och den gedigna kunskap avseende avfallshantering som Ragn-Sells bidragit med.

- Även vi ser fram emot möjligheten att etablera ett nytt samarbete med Ragn-Sells längre fram, men för närvarade kommer Cassandra fokusera på andra samarbeten som ger resultat i närtid, säger Anders Olsson, VD Cassandra Oil.

För ytterligare information kontakta

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB Tel: +46 76 16 32 100

Jonas Roupé, Marknadschef, Ragn-Sells AB Tel: +46 70 770 6828


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors