2019-10-01 08:05Pressmeddelande

Ragn-Sells nya reThink-certifikat främjar övergången till en cirkulär ekonomi

null

I linje med EU:s tillväxtstrategi för ett resurseffektivt Europa lanserar Ragn-Sells sitt nya Resource Efficiency certifikat, reThink. Genom certifikatet hjälper Ragn-Sells sina kunder att ta steget mot att bli mer resurseffektiva och därigenom främjas övergången till en cirkulär ekonomi.

– Genom reThink-certifikatet hjälper vi våra kunder att på ett strukturerat sätt se över och effektivisera avfallshanteringen. Med vår breda kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa dem att bli mer hållbara i linje med EU:s miljömål och FN:s globala mål kopplat till avfallshantering, säger Maria Kosinski, Group Portfolio Manager vid Ragn-Sells.

Genom reThink-konceptet gör Ragn-Sells sina kunder uppmärksamma på sorteringsgrad, deponigrad och andelen cirkulerat material i syfte att göra avfallshanteringen mer effektiv och hållbar. Kunderna erbjuds en digital utbildning inom cirkulär ekonomi med fokus på hur man tillsammans med andra uppnår FN:s globala mål. I reThink-certifikatet ingår en årlig översyn av avfallshanteringen med förbättringsförslag och bevis på sorteringsgrad. Varje år delas ett betyg ut, som går att förbättra. Dessutom donerar Ragn-Sells pengar till en non-profit organisation som arbetar med återvinning och avfall.

– Kunderna kan i sin tur använda sitt reThink-certifikat i sin egen hållbarhetsredovisning. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda våra kunder den här helhetslösningen och genom den främja ett cirkulärt samhälle där vi reducerar uttaget av jungfruligt material från vår planet, säger Maria Kosinski.

Initialt lanseras reThink-certifikatet i Sverige, och kommer också erbjudas våra kunder på övriga marknader.

– Med hjälp av reThink kan vi dela vår kunskap med våra partners och inspirera människor att tänka cirkulärt. Vi vill verka för att bygga broar mellan företag och lyfta de goda exempel vi ser så att fler vågar ta klivet in i den cirkulära ekonomin, säger Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors