2015-04-01 08:30Pressmeddelande

Ragn-Sells Miljökonsult förvärvar Askengren & Co

null

Ragn-Sells Miljökonsult tar den 1 april över samtliga aktier i Askengren & Co. Genom förvärvet bildas ett konsultbolag med över 70 anställda med kontor i Stockholm, Linköping, Göteborg, Jönköping och Perstorp.

Ragn-Sells Miljökonsult har haft en positiv tillväxt de senaste åren men har bedömt att förvärv krävs för att vara närvarande på alla de marknader där Ragn-Sellskoncernen har verksamhet. Det nya företaget blir en av de större renodlade miljökonsultverksamheterna med stärkt ställning i de fyra storstadsregionerna. Sammanslagningen innebär bland annat att man blir marknadsledande på lagbevakning inom miljö och arbetsmiljö.

- Vi har tittat på flera olika bolag men fann snabbt att Askengren & Co utgjorde ett mycket intressant företag. De tillför kompetens inom kvalitets- och förbättringsarbete och har en etablerad utbildningsverksamhet, säger Daniel Doeser, VD på Ragn-Sells Miljökonsult.

- Ragn-Sells Miljökonsult är av stor betydelse för de framtidssatsningar som sker inom Ragn-Sells. Att expandera på marknaden ger oss den närvaro som våra kunder efterfrågar och kommer att leda till spännande nya möjligheter för oss som innovations- och kompetensbolag inom modern miljöteknik och återvinningslösningar, avslutar Erik Sellberg, koncernchef Ragn-Sells.

Kortsiktigt kommer detta inte att påverka pågående affärsrelationer utan de löper på som planerat. På lite längre sikt kommer sammanslagningen innebära ett bredare utbud av tjänster med en bättre geografisk spridning.

Daniel Doeser 0709-27 20 36 daniel.doeser@ragnsells.com 

Lars Askengren 0709-11 99 71 lars@askengren.se


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors