2015-02-04 09:13Pressmeddelande

Ragn-Sells lanserar ny metod för sanering av förorenade markområden

null

Ett forskningsprojekt som Ragn-Sells inledde 2011 tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, Stabsuecia i Södra Vi och Statens Geotekniska Institut (SGI) har nu resulterat i en ny patenterad metod för tvättning av komplext förorenade jordar. Teknologin gör saneringen av Sveriges förorenade områden mer resurseffektiv genom att öka återanvändningen av förorenad jord.

I korthet innebär uppfinningen att föroreningar kan tvättas ut ur jorden med en speciell tvättvätska som är biologiskt nedbrytningsbar. Tvättvätskan i sig tillverkas av avfall och blir därför väldigt resurssnål. När föroreningarna i jorden flyttas till tvättvätskan är det mycket enkelt att rena tvättvätskan och få ett koncentrat av föroreningar.

En av uppfinnarna är Professor Anders Lagerkvist vid Luleå Tekniska Universitet:

- Vår forskning är till stor del tillämpad och utförs i nära samarbete med industrin. Det är extra roligt när den kan resultera i patent – det visar att vår forskning leder till användbara och kreativa lösningar på avfallsproblem.

Ragn-Sells utvecklingschef Anders Kihl hoppas att tekniken snart kan prövas i större skala:

Metoden fungerar bra för flera olika metaller och är särskilt lämpad för arsenikförorenad jord. Med rätt projekt och bra framförhållning har teknologin potential att kunna öka återanvändningen av förorenad jord direkt på plats. Vi hoppas nu att vi kan hitta ett första skarpt demonstrationsprojekt där metoden kan prövas i större skala.

Ragn-Sells stödjer ett antal forskningssatsningar på miljö- och avfallsområdet. Detta sker både inom ramen för Stiftelsen Ragnar Sellberg och Ragn-Sells AB.

För mer information, kontakta Anders Kihl på 070-927 26 84.

Bakgrund

Statens Geotekniska Institut (SGI), som fått regeringens uppdrag att upplysa om ny miljöteknik och öka saneringstakten när det gäller förorenad jord, räknar med att det finns omkring 80 000 förorenade, eller potentiellt förorenade, områden i Sverige. Inom industrin har 17 000 av dessa identifierats och riskklassats.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors