2023-09-07 07:20Pressmeddelande

Ragn-Sells koncernchef vinner European CEO Award 2023

Ragn-Sells koncernchef, Lars Lindén, vinner European CEO Award 2023Ragn-Sells koncernchef, Lars Lindén, vinner European CEO Award 2023

Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén har utsetts till vinnare av the European CEO Award 2023 i kategorin Waste Management & Recycling Industry.

- Det är naturligtvis mycket glädjande och hedrande att bli uppmärksammad på detta sätt, men självklart är utnämningen resultatet av ett stort lagarbete med alla anställda i hela koncernen under många år, säger Lars Lindén.

Lars Lindén har tilldelats utmärkelsen European CEO of the Year i kategorin Waste Management & Recycling Industry, en helt ny kategori på listan för detta år. Han tillträdde som koncernchef 2016 och under dessa sju år har verksamheten gått från att vara inriktad på logistik, transport och behandling av avfall till att idag ha innovationer på plats som kan tillgodose samhällets behov av viktiga råvaror och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Därför känns det extra bra att få leda ett familjeföretag i tredje generationen med en långsiktig vision, säger Lars Lindén.

Världen står inför enorma utmaningar, till stor del på grund av den kortsiktiga användningen av naturresurser sedan starten av den industriella revolutionen. Konsekvenserna av detta kortsiktiga tänkande innebär att nästan alla planetära gränser överskrids. Mot denna bakgrund står Ragn-Sells och världen nu inför ett paradigmskifte.

- Ragn-Sells utvecklar lösningar som, när de implementeras globalt, kommer att minska risken för att överskrida de planetära gränserna. I dagens linjära ekonomi ses vi som "sopföretaget", men i en cirkulär ekonomi blir vi en leverantör av återvunna råmaterial, avslutar Lars Lindén.

Se listan av alla 2023-års vinnare här

För mer information, kontakta:
Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells, 070-927 24 16, press@ragnsells.com

 Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fyra länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2022 uppgick Ragn-Sells omsättning till 8,7 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors