2016-04-25 09:13Pressmeddelande

Ragn-Sells investering i hjultvätt håller vägar rena

null

På Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp i Upplands Bro-har landets första permanenta hjultvätt för lastbilar installerats. Investeringen förbättrar miljön och håller vägarna rena, något som efterfrågats.

– Gensvaret har varit otroligt positivt, säger Kent Rubensson vid Ragn-Sells Högbytorp.

Ragn-Sells driver Sveriges ledande kretsloppsanläggning Högbytorp, i Upplands Bro kommun utanför Stockholm. Varje år tar man emot och behandlar cirka en miljon ton avfall och anläggningen besöks dagligen av 300-500 lastbilar som lämnar material som ska sorteras och behandlas. Tidigare har lastbilarnas hjul tagit med sig lera och jord från anläggningen när de rullar ut på vägarna igen.

– Det har varit ett problem med smutsiga vägar utanför Högbytorp och vi har sökt efter lösningar för att åtgärda det, säger Kent Rubensson, systemstöd vid Ragn-Sells i Högbytorp.

Lösningen hittades i Schweiz, där en av två tillverkare i världen av hjultvättar finns. Nyligen installerades den första permanenta hjultvätten i Sverige på Högbytorp.

– Sedan ett par veckor kör vi skarpt och gensvaret har varit otroligt positivt. De två första veckorna hade vi 1200 tvättar och chaufförer tar omvägar för att åka genom tvätten.

Resultaten från omgivningarna lät inte vänta på sig.

– Det är betydligt renare på vägarna vilket inte bara ser bättre ut, det är också positivt för miljön eftersom material från anläggningen inte följer med ut på vägarna.

Hjultvätten består av en tvättbana på nio meter på vilken lastbilarna kör i fyra km/h. När de rullar ut från den har hjulen snurrat tre varv under besprutning av vatten i tvättrännan.

– Vi har tre stycken 45 kubikstankar som vattnet åker igenom där det sedimenteras och flockningsmedel tillsätts så att smutsen klumpar ihop sig. Sedan tömmer vi tankarna med jämna mellanrum.

Ragn-Sells investering i hjultvätten bidrar till en bättre miljö i Upplands Bro kommun. 


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors