2015-01-28 13:52Pressmeddelande

Ragn-Sells investerar i ny teknik

null

Ragn-Sells köper FriGeos avvattningsverksamhet. Tack vare förvärvet kan flytande avfall torkas på ett betydligt mer energieffektivt sätt. Affären visar Ragn-Sells målmedvetna satsning på innovativ miljöteknik med fokus på framtida stora marknader.

Ragn-Sells fortsätter sin satsning på att tydligt agera i framkanten av ny teknik inom återvinning. Genom egna utvecklingsprojekt och genom företagsförvärv säkras en ledande position.

Det senaste exemplet är förvärvet av FriGeos avvattningsverksamhet. FriGeo AB har valt att avyttra den delen av bolaget till Ragn-Sells AB genom en så kallad inkråmsaffär, d.v.s att Ragn-Sells köper utrustning på Högbytorp samt rätten att använda deras teknik för affärsmässiga syften.

FriGeo AB har under flera år agerat vid Ragn-Sells återvinningsanläggning Högbytorp i Upplands-Bro avseende slamavvattning med sin egenutvecklade frysteknik, som nu blir en del av Ragn-Sells.

– Tack vare förvärvet kan vi agera tillsammans vilket ger många spännande affärsmöjligheter framöver. Bland annat har vi en perfekt matchning mot vårt framtagna koncept med hållbar slamförbränning säger Anders Kihl, Utvecklingschef Ragn-Sells.

I och med denna investering förstärks Ragn-Sells utvecklingsavdelning med FriGeos Mats-Johan Rostmark, som blir projektledare inom Ragn-Sells AB.

– För oss innebär affären att vår avvattningsteknik får mycket goda förutsättningar att utvecklas vidare till nya nivåer i ett ledande återvinningsbolag. Mats-Johan Rostmark är den hos oss som kan tekniken bäst och som därför valt att fortsätta det arbetet hos Ragn-Sells. Vi inom FriGeo ska fokusera på andra delar av vår verksamhet säger Klas Dagertun, vd FriGeo.

Ragn-Sells driver även ett utvecklingsprojekt med stöd från Vinnova i syfte att finslipa tekniken till en än mer konkurrenskraftig nivå. 

Mer information

Anders Kihl, Utvecklingschef, Ragn-Sells, anders.kihls@ragnsells.com, 070-927 2684
Klas Dagertun, VD FriGeo, klas@dagertun.se, 070-591 00 41


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors