2020-01-31 11:47Pressmeddelande

Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining belönas som Årets Innovatör

null

Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har utsetts till Årets Innovatör 2019 på Återvinningsgalan på Berns i Stockholm. Juryn var imponerade över EasyMinings process för att utvinna kväve ur avloppsvatten, som i framtiden kan komma att spela en stor roll när det gäller att ta tillvara denna värdefulla resurs ur ett vanligt förekommande avfall.

– Priset är det första vi får för vår kväveinnovation, men förhoppningsvis inte det sista, framförallt för miljöns skull. Jag känner mig uppriktigt stolt över EasyMinings fantastiska arbete, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans som tog emot priset på Berns stora scen.

Utmärkelsen ”Årets Innovatör inom Avfall & Återvinning” går till en person, organisation eller ett företag som lanserat innovativa lösningar eller koncept inom avfalls- och återvinningsområdet. Den nya metoden som EasyMining har utvecklat innebär att kvävet kan återvinnas direkt, utan att det förs tillbaka till atmosfären för att sedan behöva plockas ner igen. Denna lösning har en potential att bli till en vinst både för miljön, folkhälsan och samhällsekonomin. Professor Johan Rockström med sina forskarkollegor kunde redan 2009 peka ut fosfor och kvävecykeln som två av de planetära gränserna vi håller på att överskrida.

– EU har precis lanserat sin ”green deal” som nu ska fyllas med konkret innehåll där vi hoppas att näringsåterföring blir ett av de områden som prioriteras i form av cirkulära lösningar för fosfor, kalium och kväve, säger Pär Larshans.

För mer information, kontakta gärna
Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Jan Svärd, vd, EasyMining, 070-978 64 74, jan.svard@ragnsells.com
Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: Återanvändning av kväve
Kvävereningsmetod bygger på en kemisk process, till skillnad från de bakteriella metoder som används i dagens svenska reningsverk. Vatten med högt kväveinnehåll – exempelvis det så kallade rejektvatten som uppstår i reningsverken när avloppsslam avvattnas – behandlas med ett så kallat adsorptionsmedel, vilket gör att kvävet kristalliseras och fälls ut. Därefter skiljs kvävet ut ur kristallerna så att det kan tas tillvara, samtidigt som adsorptionsmedlet återanvänds i processen i stället för att gå förlorat. Tekniken kan användas på allt vatten som innehåller ammoniumkväve.

Fakta: EasyMining
EasyMining är Ragn-Sells innovationsbolag, fokuserat på cirkulära lösningar för att ta vara på resurser ur avfall. Tidigare har bolaget kommersialiserat tre patenterade processer:
Ash2Phos, som bland annat utvinner fosfor ur förbränt avloppsslam samtidigt som tungmetaller och andra gifter skiljs ut.
CleanMAP, som utvinner ammoniumfosfat ur exempelvis gruvavfall.
Ash2Salt, som utvinner kaliumklorid, natriumklorid och kalciumklorid ur den flygaska som bildas vid rening av rökgaser.

Läs mer på EasyMinings hemsida.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors