2018-10-03 07:39Pressmeddelande

Ragn-Sells inleder samarbete om fosforåtervinning i Tyskland

null

Miljöföretaget Ragn-Sells dotterbolag EasyMining har tecknat en avsiktsförklaring med det tyska vatten- och energibolaget Gelsenwasser AG. Tillsammans ska bolagen göra en förstudie med målet att bygga en anläggning för fosforutvinning ur avloppsslam i östra Tyskland, baserad på EasyMinings patenterade process Ash2Phos.

– Tyskland har kommit längst i Europa när det gäller återvinning av fosfor ur avloppsslam. Därför är vi stolta och glada över att samarbeta med Gelsenwasser kring vår världsunika process Ash2Phos för att ta vara på den värdefulla fosforn i slammet. Allt fler länder kommer att följa Tysklands exempel och efterfråga innovativa lösningar för att dra nytta av de resurser som finns i avfall, säger Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén.

Förstudien som Ragn-Sells och Gelsenwasser nu tar fram blir grunden till en investeringsplan för Tysklands första anläggning där fosfor utvinns ur aska från förbränt avloppsslam med Ash2Phos-processen. Anläggningen är planerad att byggas i staden Bitterfeld-Wolfen i östra Tyskland och beräknas stå klar 2023.

Den fosfat som i dag används till mineralgödsel kommer till stor del från gruvor i Västsahara och är förorenad av tungmetaller, främst kadmium, som hamnar i våra livsmedel. EU är till 90 procent beroende av importerad fosfor. Samtidigt innehåller avloppsslammet från våra reningsverk stora mängder fosfor, varav bara en mindre del återförs till jordbruket i dag. Med EasyMinings process Ash2Phos kan mer än 90 procent av fosforn utvinnas ur askan från förbränt avloppsslam. Den utvunna fosforn är mycket ren och i processen tas så gott som alla föroreningar bort ur kretsloppet, vilket möjliggör ett cirkulärt flöde av fosfor.

– Genom samarbetet kommer Ragn-Sells och Gelsenwasser kunna dra nytta av den senaste utvecklingen och använda en resurseffektiv teknologi för att återvinna ett värdefullt bristämne. Projektet är ett exempel på hur samarbete leder till hållbara cirkulära lösningar för våra urbana miljöer, säger Dr. Dirk Waider, teknisk direktör på Gelsenwasser. Lösningen passar också perfekt in i vår strategi fokuserad på att värna resurserna inom alla våra verksamhetsområden.

Den svenska regeringen tillsatte i somras en utredning som ska föreslå krav på återvinning av fosfor från avloppsslam. Tyskland införde 2017 en lag som gör sådan återvinning obligatorisk för alla större reningsverk, vilket har lett till en ökad efterfrågan på teknik som gör det möjligt att uppfylla kraven. Intresset för EasyMinings Ash2Phos-process ledde i somras till att Ragn-Sells bjöds in att berätta om tekniken och arbetet med att återvinna resurser ur avfall på FN:s High Level Political Forum i New York.

EU tar upp fosfor som ett av 27 ämnen på sin lista över kritiska råvaror (Critical raw materials, CRM).

För mer information, kontakta gärna

Lars Lindén, koncernchef, Ragn-Sells, 070-927 27 78, lars.linden@ragnsells.com

Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Läs mer om Ash2Phos-processen här.

Fakta: Gelsenwasser AG

Gelsenwasser AG bedriver forskning och verksamhet inom rening och försörjning av dricksvatten och förnybar energi, elektricitet och gas. Bolaget är en av Tysklands största distributörer av dricksvatten och arbetar även med rening av avloppsvatten. Gelsenwasser AG har sitt säte i Gelsenkirchen i närheten av Düsseldorf och omsatte 1,2 miljarder euro år 2017.

Fakta: Tysklands lag om fosforåtervinning

2017 införde Tyskland en lag som ställer krav på fosforåtervinning ur avloppsslam och omfattar reningsverk med mer än 50 000 personer anslutna. Tyska städer har fram till 2022 på sig att välja vilken utvinningsteknik de kommer att använda för att utvinna fosfor ur avloppsslammet.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors