2013-06-11 08:46Pressmeddelande

Ragn-Sells i storaffär med Volvo Lastvagnar för en effektivare och grönare fordonsflotta

null

Ett avtal värt omkring 120 miljoner kronor innebär början på ett fördjupat samarbete för att effektivisera Ragn-Sells fordonshantering och ytterligare stödja företagets miljöstrategi att halvera CO2 utsläppen till år 2020.

Volvo Lastvagnar har genom Volvo Truck Center Sweden AB ingått avtal med Ragn-Sells AB, ett av Nordens största och ledande företag inom återvinning och miljö.

Genom överenskommelsen fördjupas samarbetet mellan parterna med avsikt att effektivisera logistiken kring Ragn-Sells fordonshantering. Affären är värd omkring 120 miljoner kronor och omfattar bland annat operationell och finansiell leasing av cirka sextio Volvolastbilar. I överenskommelsen finns service- och reparationsavtal på chassi och påbyggnationer, fordonsadministration, samt inbyte av ca 50-60 begagnade fordon,

”Det känns oerhört hedrande att Ragn-Sells gett oss detta förtroende. Vi kommer arbeta med gemensamma nyckeltal för att minska koldioxidutsläppen och öka utnyttjandegraden av fordonen genom att se till att produktion och körrutter för Ragn-Sells fordonspark i Sverige planeras och genomförs så effektivt som möjligt”

HENRIC SUNDIN, VD FÖR VOLVO TRUCK CENTER SWEDEN AB.

Affären innebär att Volvo Truck Center tar över fordonsadminstration och samordnar alla service- och verkstadsbesök i Sverige. Utöver normal Fleet Management, inkluderar avtalet också konsulttjänster på operationell och ledningsnivå, i syfte att gå igenom och effektivisera transportflödena.

För att få en effektiv kontroll över fordonens bränsleförbrukning används Volvo Lastvagnars vagnparkssystem Dynafleet, där man bland annat kan följa hela flottans och varje bils bränsleförbrukning. För att stötta förarna att köra bränslesnålt över tid, används Fuel Advice. Tjänsten ger förarna personlig rådgivning genom att analysera körtekniker och ger konkreta tips på hur körbeteendet kan förbättras för att uppnå varaktiga besparingar

Ragn-Sells arbetar aktivt med sitt miljöarbete och har satt som mål att halvera sina CO2 utsläpp till år 2020.

”Att se över hur vi arbetar med vår fordonsflotta är ett led i vår miljöstrategi. Vi har en ambition att höja miljöstandarden, öka utnyttjandegraden samt produktionsoptimera hela vår fordonsflotta. Upplägget att Volvo Truck Center tar över ansvaret för fordonsadministrationen kommer också att positivt påverka vår balansräkning och att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet,”

PER-ERIC BJURENBORG PÅ RAGN-SELLS AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Eric Bjurenborg
Fordons- och Produktionsutrustningschef, Ragn-Sells AB, tfn +46 70 92 729 00 e-post: per-eric.b...@ragnsells.se


Jan Strandhede

Mediarelationer Volvo Trucks, tfn +46 76 55 337 15, e-post:jan.str...@volvo.com

Ragn-Sells fattade redan 2008 ett beslut om att halvera sina fordonsrelaterade CO2 utsläpp med 50 % senast 2020 tillsammans med medlemsorganisationerna i samarbetsprojektet KNEG (www.kneg.org). Under Almedalsveckan 2012 lanserade Ragn-Sells parollen ”Öka takten på klimatarbetet” för att påverka politiker och näringslivsliv att gå från ord till handling för att reducera Co2-utsläppen inom den allt större transportsektorn. Utöver detta samarbete bedriver Ragn-Sells egna fordonstester för att finna alternativa drivmedel. Idag rullar fordon med gas, etanol, hybrid, MetanDiesel och BioDME i drift runt om i Sverige. Många av dessa tester sker i nära samarbete med Volvo Trucks forskningsavdelning. 

På bilden syns Ragn-Sells vd David Schelin samt Henrik Sundin, vd för Volvo Truck.Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors