2019-01-24 07:30Pressmeddelande

Ragn-Sells i möte om cirkulär ekonomi med miljöutskottets ordförande

null

Vad krävs för att Sverige ska gå över till en cirkulär ekonomi? Den frågan diskuterade en expertgrupp från miljöföretaget Ragn-Sells med miljö- och jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe (C) vid ett möte i riksdagen på onsdagen. I fokus: grundläggande principer som kan leda till smart lagstiftning.

– Utan att gå över till en cirkulär ekonomi har vi ingen chans att tackla akuta utmaningar, som klimatförändringarna. Därför är det glädjande att ledande politiker som Kristina Yngwe vill driva på för att förverkliga det cirkulära samhället, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Cirkulär ekonomi innebär att resurser inte förbrukas, utan cirkulerar i ett kretslopp för att användas igen och igen. I dag lever vi mestadels i ett linjärt samhälle, där lagar, skatter och andra styrmedel gör det billigare att skaffa nya råvaror i stället för att ta vara på dem vi redan har. Kristina Yngwe och expertgruppen från Ragn-Sells diskuterade vikten av cirkulära principer, grundläggande utgångspunkter som all politik kan utgå från för att styra Sverige mot en cirkulär modell.

– Cirkulär ekonomi börjar inte i slutet, med gårdagens avfallsbransch. Sverige måste sluta lappa och laga ett system som inte är hållbart, och i stället satsa på en ny modell med allt fokus på resurser. Då kan riksdagen stifta lagar som leder rätt, säger Pär Larshans.

Ett exempel på en cirkulär lösning som togs upp är återföring av fosfor från avloppsslam. I dag importerar EU nästan all den fosfor som jordbruket är beroende av, till stor del från mycket problematisk gruvdrift. Samtidigt finns stora mängder fosfor i vårt avloppsslam. Med den teknik som Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining har tagit fram kan över 90 procent av fosforn i slammet utvinnas, och användas på nytt på åkrarna i stället för importerad fosfatgödsel.

– Det vi en gång har tagit upp ur jordskorpan måste vi värna. Varenda lag, regel, skatt eller subvention måste leda till att mer resurser återförs till kretsloppet, säger Pär Larshans.

På mötet deltog även Ulrika Heie (C), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Dessutom deltog Ragn-Sells strategi- och forskningschef Anders Kihl, omvärldsanalytikern Anna Lundbom, Yariv Cohen som är forskare på EasyMining samt EasyMinings vd Jan Svärd, tillsammans med Pär Larshans.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där cirkulära kretslopp har ersatt de linjära modeller för hanteringen av resurser som dominerar dagens globala system. Alla råvaror i uttjänta produkter tas tillvara och cirkuleras vidare, så att de stannar i kretsloppet. Cirkulär ekonomi innebär flera nya sätt att producera varor och tjänster med ett väsentligt lägre uttag och omvandling av primära resurser än i den linjära ekonomin. Eftersom nyutvinning av råvaror kräver allt mer energi i takt med att jordens fyndigheter töms är cirkulär ekonomi en förutsättning för att klara klimatmålen när jordens befolkning växer.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors