2020-05-15 07:30Pressmeddelande

Ragn-Sells hållbarhetsrapport nu online

null

Miljöföretaget Ragn-Sells har publicerat sin hållbarhetsrapport för 2019. Rapporten, som presenteras online på ragnsells.com och enligt GRI-standard, sammanfattar Ragn-Sells hållbarhetsarbete 2019 och ger en översikt över företagets hållbarhetsarbete inom fyra strategiska områden.

Ragn-Sells presenterar sin tredje hållbarhetsrapport upprättad i enlighet med GRI-standard (core level). Rapporten är en sammanställning av Ragn-Sells aktiviteter och initiativ relaterat till miljö, social och ekonomisk hållbarhet. För första gången presenteras rapporten i ett online-format på ragnsells.com.

– Eftersom vi är ett miljöföretag så har vi ett särskilt ansvar för miljön, samhället och de förväntningar som våra intressenter har på oss. Detta gör det ännu viktigare för oss att inte bara rapportera om våra hållbarhetsaktiviteter och prestationer på ett öppet och transparent sätt, utan också att leva upp till våra hållbarhetsambitioner i vårt dagliga arbete, säger Miranda Jensen, miljöchef Ragn-Sells.

Ragn-Sells långsiktiga hållbarhetsstrategi stöder de globala hållbarhetsmålen Sustainable Development Goals och Agenda 2030. Vi har identifierat fyra fokusområden som kommer att leda Ragn-Sells mot en hållbar och ansvarsfull verksamhet 2030. Dessa fokusområden är:

  • Värdeskapande och innovation (Value creation & innovation)
  • Människor och kultur (People & culure)
  • Klimat och miljö (Climate & environment)
  • Ansvarsfulla relationer (Responsible relations)

– Under 2019 har Ragn-Sells definierat och kommit överens om ambitionerna för vårt bidrag till en mer hållbar planet. Vi vill vara klimatpositiva år 2030 genom innovativa cirkulära lösningar som både avgiftar och återför kritiska resurser till samhället, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells Group.

För mer information, kontakta gärna:
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells,
070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com
Miranda Jensen, Miljöchef, Ragn-Sells,
070-925 78 78, miranda.jensen@ragnsells.com
Ragn-Sells Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors