2022-05-06 04:00Pressmeddelande

Ragn-Sells hållbarhetsrapport 2021 publicerad

Miljöföretaget Ragn-Sells hållbarhetsrapport för 2021 finns nu publicerad. Rapporten ger en översikt över Ragn-Sells koncernens hållbarhetsarbete under det gångna året, samt beskriver företagets fokus och vägen framåt.

- Under 2021 uppfyllde alla Ragn-Sells affärsområden inte bara våra finansiella ambitioner, utan också, trots pågående Corona-pandemi och de konsekvenser den fått på marknaden och samhället i stort, den högsta ökningen på ett enskilt år, både i kund- och medarbetarnöjdhet, säger Lars Lindén, koncernchef Ragn-Sells.

2021 års hållbarhetsrapport är den femte som arbetats fram utifrån Global Reporting Initiatives (GRI) standarden. Ragn-Sells hållbarhetsrapport presenteras årligen, och finns nu tillgänglig digitalt via www.ragnsells.com/sustainability. Rapporten visar på Ragn-Sells koncernens arbete mot ett mer hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi samt summerar företagets hållbarhetsarbete under det gångna året.

- Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle behöver vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Därför är det extra glädjande att konstatera att 2021 var året då cirkulära materialflöden började ses som en lösning för att motverka global uppvärmning, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Hållbarhetsrapporten godkändes på styrelsemötet den 27 april 2022.

Nytt för i år är att rapporten kompletterats med en sammanfattning av 2021-års höjdpunkter, se höjdpunkterna här eller ladda ned hela Hållbarhetsrapporten för 2021 här.

För mer information, kontakta gärna:
Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells
070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com

Emma Ranerfors, Pressansvarig, Ragn-Sells
010-723 24 16, press@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2 300 medarbetare. År 2020 uppgick Ragn-Sells omsättning till 6,6 miljarder kronor. För mer information: www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors