2021-04-28 11:58Pressmeddelande

Ragn-Sells hållbarhetsrapport 2020 publicerad

Miljöföretaget Ragn-Sells hållbarhetsrapport för 2020 är nu publicerad. Rapporten sammanfattar Ragn-Sells koncernens hållbarhetsprestationer och hållbarhetsarbete för 2020.

– Hållbarhet är en del av vårt DNA och det är den själva kärnan i vad vi gör som företag och hur vi gör det möjligt för både våra kunder och samhället att bli mer hållbara. Och trots de utmaningar vi har mött det senaste året var 2020 ett år med ett mycket starkt totalresultat, säger Lars Lindén, VD Ragn-Sells koncernen.

Hållbarhetsrapport presenteras online på www.ragnsells.com och enligt GRI-standard: Core option. Rapporten belyser de framsteg företaget har gjort i omställningen till en cirkulär ekonomi och summerar företagets hållbarhetsarbete 2020.

Ragn-Sells långsiktiga hållbarhetsstrategi stöder målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.

– Vårt övergripande åtagande är att vara klimatpositivt till 2030 och driva på övergången till ett samhälle baserat på cirkulära principer. Vi kommer att bli klimatpositiva genom våra innovativa cirkulära lösningar som både avgiftar och återvinner kritiska resurser till samhället, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells Group.

Hållbarhetsrapporten godkändes på styrelsemötet den 22 april 2020.

För mer information, kontakta gärna:

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells
070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com

Emma Ranerfors, Pressansvarig, Ragn-Sells
010-723 24 16, press@ragnsells.com

 

Relaterade länkar

Ämnen


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors