2019-06-14 09:35Pressmeddelande

Ragn-Sells hållbarhetschef i expertgrupp för cirkulär ekonomi

null

Miljöföretaget Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans tar plats som fristående expert i en av de grupper som ska stödja regeringens delegation för cirkulär ekonomi. Referensgruppen fokuserar på hur offentlig upphandling kan bidra när Sverige går över till ett cirkulärt samhälle.

– Offentlig upphandling av varor och tjänster omfattar omkring 800 miljarder kronor varje år i Sverige. Genom att till exempel kräva mer återvunnet material kan offentlig verksamhet bidra rejält i omställningen till en cirkulär ekonomi, säger Pär Larshans, hållbarhetschef på miljöföretaget Ragn-Sells.

Delegationen för cirkulär ekonomi tillsattes av regeringen under hösten 2018. Delegationen ska bland annat ta fram en strategi för hur Sveriges omställning till cirkulär ekonomi kan stimuleras på olika nivåer i samhället. Till sin hjälp har delegationen tre referensgrupper med experter som bjudits in i kraft av sin sakkunskap och erfarenhet. Bland annat ska de hjälpa till att identifiera hinder, exempelvis styrmedel som i dag motverkar omställningen till en cirkulär ekonomi.

Referensgrupperna är utformade efter de tre fokusområden som delegationen tidigare i år pekade ut som de viktigaste för att Sverige ska klara omställningen. Det handlar om offentlig upphandling, plaster och hur produkter kan designas för att passa in i en cirkulär ekonomi.

– Det är glädjande att intresset för möjligheterna med offentlig upphandling ökar. Jag vill bidra till att det blir både enkelt och lönsamt att upphandla mer hållbart så att offentliga verksamheter kan bli cirkulära förelöpare, säger Pär Larshans.

2017 betalade upphandlande myndigheter ut 789 miljarder kronor till privata företag och andra organisationer. Kommunernas utbetalningar stod för runt 325 miljarder kronor, enligt Upphandlingsmyndighetens senaste sammanställning.

Sammansättningen av referensgrupperna tillkännages vid gruppernas officiella kick-off på Tillväxtverket i Stockholm i dag.

För mer information, kontakta gärna

Pär Larshans, hållbarhetschef, 070-927 29 63, par.larshans@ragnsells.com

Medialinjen, 070-927 24 00, medialinjen@ragnsells.com

Fakta: Delegationen för cirkulär ekonomi

  • Delegationen för cirkulär ekonomi tillsattes av regeringen 2018 och leds av Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij. Den är ett rådgivande organ till regeringen och ligger under Tillväxtverket.
  • Delegationens syfte är att stärka Sveriges omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt.
  • Delegationen ska avrapportera och ge förslag till åtgärder varje år under perioden 2019–2021.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors