2015-03-20 10:04Pressmeddelande

Ragn-Sells gratulerar Rajendra Singh till årets Stockholm Water Prize

null

Ragn-Sells är ett av de företag som instiftade Stockholm Water Prize. Det är med glädje vi delar nyheten att 2015 års vinnare är utsedd! Rajendra Singh har förbättrat levnadsförhållandena för de mest utsatta människorna genom att med gammal indisk kunskap ta hand om regnvatten.
H.M. Carl XVI Gustaf överlämnar priset vid en kunglig ceremoni den 26 augusti under Världsvattenveckan i Stockholm.

2015 års Stockholm Water Prize går till indiern Rajendra Singh. Han får priset för sitt innovativa arbete med regnvatten – vilket förstärker vattensäkerheten på Indiens landsbygd – och för sina enastående modiga och målmedvetna insatser för att förbättra levnadsförhållandena för de mest utsatta människorna.

Singh, född 1959, bor och verkar i delstaten Rajasthan, där han under flera decennier arbetat med att bekämpa torkan och öka de lokala samhällenas egenmakt. Resultatet av hans arbete är utan like: i nära samarbete med lokalbefolkningen har han och hans medarbetare återställt flera floder, och fått vattnet, och livet, att återvända till tusen byar.

När Rajendra Singh nåddes för en kommentar, sade han:

- Detta är ett besked som inger mod, energi och inspiration. Med hjälp av den gamla indiska kunskapen om att ta vara på regnvatten, har vi hjälpt utblottade och nästan övergivna byar att komma på fötter igen.

Juryn för Stockholm Water Prize kommenterar årets pristagare med följande ord;

- Dagens vattenproblem kan inte lösas bara med hjälp av vetenskap eller teknik. Det krävs också mänsklig styrka – det vill säga social och politisk förmåga. Rajendra Singh har ägnat sitt liv åt att utveckla en social förmåga att lösa lokala vattenproblem. Han har gjort detta genom att låta invånarna delta själva, och genom att öka kvinnors möjlighet till inflytande. Singh har kopplat ihop bybornas traditionella kunskaper med modern teknik och vetenskap, och han har ifrågasatt konventionella föreställningar om utveckling, resursanvändning och sociala normer.

Torgny Holmgren, VD för SIWI;

- Rajendra Singh inger stort hopp i en värld där behovet av rent vatten ökar dramatiskt, och vi inom några årtionden kommer att stå inför en allvarlig kris om vi inte lär oss hushålla bättre med vatten. Han har rent bokstavligen återupplivat hela byar. Vi måste ta lärdom av Singhs arbete om vi ska kunna uppnå ett hållbart vattenanvändande under vår livstid.

Rajendra Singhs livsverk vittnar om att han är en sann humanist, djupt engagerad i att hjälpa människor att själva förändra sin situation. Efter att ha studerat ayurvedisk läkekonst åkte Singh i mitten av 1980-talet ut på landsbygden i den fattiga indiska delstaten Rajasthan för att grunda hälsokliniker. Han fick då höra av byborna att det de allra mest behövde inte var sjukvård – utan vatten.

Många människor i arbetsför ålder hade sökt sig till städerna på grund av sinande brunnar och missväxt. Vattendrag och skogar höll på att försvinna. Kvar fanns kvinnor, barn och åldringar som fick bevittna hur byarna togs över av sand och damm.

Rajendra Singh bytte inriktning. I stället för att ägna sig åt sjukvård hjälpte han byborna att bygga så kallade johader, traditionella regnvattendammar. Under de två årtionden som gått sedan Rajendra Singh kom till Rajasthan har omkring 8 600 johader och andra liknande konstruktioner byggts för att samla upp och lagra regnvatten.

Detta har gjort att vattnet återvänt till mer än 1 000 byar i delstaten. Singh och hans medhjälpare i organisationen Tarun Bharat Sangh har dessutom fått vattnet att flyta igen i flera av Rajasthans floder. Den skogsbeklädda arealen har ökat, och både antiloper och leoparder har kommit tillbaka till trakten.

De metoder som Rajendra Singh använder sig av är moderniserade versioner av mångtusenårig indisk teknik för att samla upp och lagra regnvatten. Metoderna, som föll ur bruk under den kolonialtiden, har nu fått vattnet att återvända till den torraste delstaten i ett av världens mest folkrika länder – tack vare den indiske ”vattenmannen” och hans medarbetare.

-När vi började vårt arbete koncentrerade vi oss på bristen på dricksvatten och hur det problemet skulle lösas. I dag har vi högre ambitioner. Vi lever på 2000-talet; en tid präglad av exploatering, nedsmutsning och markintrång. Att bekämpa detta krig mot vattnet, att skapa fred, det är målet med mitt arbete, säger Rajendra Singh.

Klimatförändringarna leder till att världen drabbas av allt tätare och svårare perioder av torka och översvämning. I de flesta delar av världen behöver vi lära oss att bli bättre på att ta vara på regnvattnet för att klara oss igenom perioderna av torka. Flera av världens ledande forskare arbetar nu med med att utveckla metoder för att hantera regn bättre.

- Vi behöver bli bättre på att tillvarata regnvattnet för att minska vår utsatthetför såväl torka som översvämning, säger Torgny Holmgren på SIWI.

- Eftersom vi samlar in regnvatten och reglerar grundvattnet finns det inte längre utrymme för torka eller översvämning i vårt område. Det här är ett sätt att arbeta som skulle kunna fungera världen över. Vårt arbete har en påverkan på lokal, nationell och global nivå – men framför allt gör det skillnad ute i byarna, avslutar Rajendra Singh.

Om Stockholm Water Prize

Stockholm Water Prize är ett internationellt pris som instiftades 1991 och som delas ut årligen av Stockholm International Water Institute (SIWI) till en person, organisation eller institution för enastående vattenrelaterade bedrifter. Vinnaren av Stockholm Water Prize belönas med 150 000 dollar (cirka 1,3 miljoner kronor) och en specialdesignad skulptur. H.M. Kung Carl XVI Gustaf är prisets beskyddare.

Ragn-Sells är en av instiftarna

Stockholm Water Prize instiftades av Stockholm Water Foundation för att uppmuntra forskning om och utveckling av jordens vattenmiljöer. Priset stöds av Kungl. Vetenskapsakademien, International Water Association, Water Environment Federation och Stockholm stad. De företag som instiftade Stockholm Water Prize förenas av en stark vilja att öka hållbarheten inom vattensektorn. Prisets instiftare är Bacardi, Borealis & Borouge, DuPont, Europeiska ERV, Fujitsu, HP, Kemira, KPMG Sweden, Ragn-Sells, Scandinavian Airlines (SAS), SJ, Snecma/Safran, Xylem och Ålandsbanken.

Om SIWI

Stockholm International Water Institute är ett policyinstitut som tar fram kunskap och informerar beslutsfattare om vattensmart politik och hållbar utveckling. SIWI genomför forskning, samlar formell kunskap och ger råd inom fem temaområden: vattenstyrning, gränsöverskridande vattenförvaltning, vatten- och klimatförändringar, sambandet vatten/energi/mat samt vattenekonomi. SIWI arrangerar World Water Week i Stockholm – en årligt återkommande och globalt ledande mötesplats för frågor som rör vatten och utveckling – och står som värd för Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award.

Information till redaktörer:

Information om pristagaren, foton och video: www.siwi.org/swp2015

Information about Stockholm International Water Institute: www.siwi.org

Facebook: www.facebook.com/SIWImedia

Twitter: twitter.com/siwi_media hashtag: #stockholmwaterprize


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors