2021-07-12 09:24Pressmeddelande

Ragn-Sells ger 40 000 ton spillolja nytt liv varje år

Ragn-Sells återvinner årligen 40 000 ton spillolja från verkstäder, industrier och hamnar, där företagets anläggning vid Kistinge i Halmstad utgör ett nav i återvinningen. Mellan 75–95 procent blir ny basolja för att framställa smörjolja, medan resten bland annat används som bindemedel i asfalt. Det visar en sammanställning av miljöföretaget Ragn-Sells.

– Om vi vill skapa ett hållbart samhälle måste vi återanvända de råvaror vi redan har. Tidigare användes spillolja bara som bränsle i energiåtervinning. Därför är vi stolta över att Ragn-Sells kan ge 40 000 ton spillolja nytt liv varje år, säger Peter Lundmark, avdelningschef på Ragn-Sells i Halmstad.

Ragn-Sells samlar in förbrukad olja från verkstäder, industrier och hamnar. Oljan separeras därefter från föroreningar, partiklar, slam, sediment och vatten. Det mesta av den renade oljan, 75–95 procent, blir ny basolja för att framställa smörjolja. Resten av spilloljan blir återvunna kolväten som används som bindemedel bland annat asfalt. Vattnet renas medan sedimenten oskadliggörs.

– Vårt sätt att bryta nya råvaror och producera varor står för nästan hälften av människans samlade globala klimatpåverkan. Genom att återställa spillolja kan vi minska koldioxidutsläppen motsvarande 10 000 Thailandsresor per år. Vi minimerar också klimatpåverkan från våra transporter genom att avdunsta vattnet i spilloljan för att minska volymen, säger Peter Lundmark.

Anläggningen i Halmstad är ett nav i den här delen av Ragn-Sells verksamhet. I arbetet med att återvinna, förädla och omvandla material till nya råvaror tog Ragn-Sells i Halmstad också emot drygt 1 800 ton oljefilter under 2020. Dessa blir bland annat ny basolja och nya metallprodukter.

– En vanlig föreställning är att återvunna råvaror håller lägre kvalitet än sådana som är jungfruligt brutna. Men de produkter vi tillverkar av vår insamlade spillolja håller till och med högre kvalitet än sådan som baseras på råolja. Nu visar vi att modern teknik kan skapa cirkulära lösningar utan att tumma på kvaliteten i råvaran, säger Peter Lundmark.

För mer information, kontakta gärna
Peter Lundmark, avdelningschef Ragn-Sells, 010-723 28 81, peter.lundmark@ragnsells.com
Pressansvarig Ragn-Sells, 070-927 24 00, press@ragnsells.com


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Pressansvarig Ragn-Sells
Mediejour