2021-06-15 03:50Pressmeddelande

Ragn-Sells förvärvar Massoptimering Sverige AB

Johan Fahlström, vd för Massoptimering Sverige ABJohan Fahlström, vd för Massoptimering Sverige AB

Miljöföretaget Ragn-Sells är sedan den 1 maj 2021 ensam ägare av Massoptimering Sverige AB (MOSAB). MOSAB är därmed ett helägt dotterbolag till Ragn-Sells.

- Vi är väldigt glada att MOSAB nu är en del av Ragn-Sells och planen är att låta det vara ett fristående bolag. Detta för att kunna fortsätta bygga bolaget men med tätare band till Ragn-Sells och där med bättre kunna tillvarata de synergier som finns mellan bolagen, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

Massoptimering Sverige AB är ett kunskapsföretag som specialiserar sig på hantering av överskottsmassor från bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget samägdes tidigare av Ragn-Sells och Karlander Förvaltnings AB.

I och med förvärvet går Johan Fahlström, försäljningschef på marknadsområde Mitt i Ragn-Sells samt tidigare styrelseledamot i MOSAB, in som vd för bolaget.

- Ragn-Sells har en tydlig strategi, MOSAB:s verksamhet passar bra in i vår tjänsteportfölj och är en del av ett viktigt och stort utvecklingsområde med tanke på de stora infrastruktursatsningar som görs i Sverige, säger Johan Fahlström, vd för Massoptimering.

För mer information, kontakta gärna:

Johan Fahlström, vd för Massoptimering Sverige AB
070-927 47 03 , johan.fahlstrom@ragnsells.com

Emma Ranerfors, pressansvarig på Ragn-Sells
010 723 24 16, press@ragnsells.com

Fakta: Massoptimering
Massoptimering är ett kunskapsföretag som specialiserat sig på den omfattande och outvecklade hantering som uppstår i samband med anläggningsarbeten: schaktmassor.



Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar, avgiftar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2300 medarbetare, varav 1500 i Sverige, och omsatte 6,6 miljarder SEK år 2020. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors