2015-04-27 15:00Pressmeddelande

Ragn-Sells fördjupar satsningen på industrisanering genom förvärv av OMÖ Industriservice A/S

null

Ragn-Sells förvärvar det danska högteknologiska saneringsbolaget OMÖ Industriservice A/S (OMÖ) och breddar därmed sitt erbjudande inom tyngre sanering. Ragn-Sells och OMÖ har under många år haft ett nära samarbete vilket gjort affären naturlig för båda parter.

OMÖ är ett danskt saneringsbolag med verksamhet i Danmark, Sverige och Norge. Den största kundkategorin är alla typer av förbränningsanläggningar.

– Genom förvärvet av danska OMÖ Industriservice A/S stärker vi vår satsning inom industrisanering. Vi kan nu erbjuda totallösningar i egen regi inom både blästring, rengöring, torrsug, spol och sug samt materialhantering för alla typer av material, säger Ulf Ervér Affärsområdeschef Farligt Avfall Ragn-Sells.

OMÖ är ett välkänt varumärke på de tre marknader man verkar på idag. Framför allt är OMÖ marknadsledande på blästring av diverse ytor såsom tankar och pannor liksom rör av diverse slag.

Bolaget har inga fasta etableringar, utan arbetar med mobil utrustning. Att nu bli en del av Ragn-Sells ger därför en helt annan närvaro på marknaden. Blästring och sanering sker i stor utsträckning med robotar och specialfläktar, vilket är unikt och tillför den spetskompetens som Ragn-Sells vill erbjuda marknaden.

De svenska kunderna består till stor del av värmeverk och andra förbränningsanläggningar samt pappersbruk. Bolaget verkar i hela Sverige med tyngdpunkter på västkusten, Mälardalen samt Norrlandskusten.

Antalet medarbetare i OMÖ är cirka 35. Därutöver anlitas underentreprenörer under högsäsong vilket Ragn-Sells kommer att fortsätta med.

– Nu startar ett viktigt arbete att med medarbetarna från OMÖ och från Ragn-Sells tillsammans som ett team presentera vårt breddade erbjudande till våra kunder och nya kunder, avslutar Ulf Ervér.

OMÖ kommer som varumärke efter köpet att drivas vidare som ett separat bolag där det tydligt framgår att det nu är ett bolag i Ragn-Sells koncernen.

– Ragn-Sells som ledande återvinningsbolag i Sverige och med verksamhet i hela Nordicum blir som ny ägare viktig i den utveckling vi står inför. Tillsammans blir vi starkare, berättar Ralph S Nielsen huvudägare av OMÖ.


Om Ragn-Sells

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll över hela Sverige. Ragn-Sellskoncernen har 2 300 medarbetare, varav 1 500 i Sverige, och omsatte 6,2 miljarder SEK år 2018. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors