2023-03-09 04:50Pressmeddelande

Ragn-Sells etablerar ny anläggning i Landskrona

Miljöföretaget Ragn-Sells tar nu ett första steg i att växa i nordvästra Skåne genom att arrendera mark av Landskrona Hamn. Den nya anläggningen kommer mellanlagra och förbehandla, samt även på sikt behandla avfall för en ökad materialåtervinning.

 - Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle måste vi använda de råvaror vi redan har, om och om igen. Därför känns det extra positivt att expandera i en region som nordvästra Skåne, med en stadig tillväxt och ett bra näringslivsklimat, och samtidigt kunna erbjuda våra kunder en ökad grad av materialåtervinning, säger Carl Andersson, regionchef på Ragn-Sells.

Den nya anläggningen är en så kallad IFA-anläggning (icke farligt avfall) och kommer till en början att fokusera på att mellanlagra och sortera avfall. Cirkulära material som trä, papper och metaller sorteras ut och transporteras vidare till materialåtervinning och osorterade fraktioner med brännbart blir till bränsle och går till energiåtervinning. På sikt finns även planer att behandla material på anläggningen.

Carl Andersson, regionchef Syd på miljöföretaget Ragn-Sells

Carl Andersson, regionchef på miljöföretaget Ragn-Sells

- Genom etableringen i Landskrona får vi tillgång till egen kajplats vilket ger oss möjligheten att både ta emot och exportera material även till sjöss. Det gör den här anläggningen unik och öppnar upp för nya möjligheter, säger Carl Andersson.

Processen med att ansöka om tillstånd samt projektering för uppbyggnad av anläggningen påbörjas inom kort och målet är att kunna ta emot material redan sommaren 2023.

Avtalet med Landskrona Hamn skrevs den 1 mars 2023 och avser ett 5 årigt arrendeavtal för 7 500 kvm mark.

För mer information, kontakta gärna:
Carl Andersson, regionchef, 070 927 28 04, carl.andersson@ragnsells.com
Emma Ranerfors, pressansvarig, 070 927 24 16, press@ragnsells.comOm Ragn-Sells

Miljöföretaget Ragn-Sells omvandlar avfall till rena råvaror så att de kan användas om och om igen. Ragn-Sells driver på omställningen mot cirkulär ekonomi genom lösningar som minskar sin egen och andra aktörers miljö- och klimatpåverkan. Ragn-Sells vill vara ett tydligt exempel på hur tillväxt och omsorg om planeten kan gå hand i hand. Ragn-Sells är ett privat, familjeägt koncernbolag, grundat år 1881. Bolagets verksamhet är fördelat över fem länder och omfattar 2500 medarbetare. År 2021 uppgick Ragn-Sells omsättning till 7,6 miljarder kronor. www.ragnsells.se


Kontaktpersoner

Emma Ranerfors
Pressansvarig
Emma Ranerfors